Skip navigation

Y Llyfr yng Nghymru

 - 

Rhif 3 2000

Addasu, cyfaddasu a chyhoeddi yn y Gymraeg, 1965-1995 : peth o ffrwyth ymchwilio'r maes /

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
ADDASU, CYFADDASU A
CHYHOEDDI YN Y GYMRAEG
1965-1995: PETH O FFRWYTH
YMCHWILIO'R MAES
CATRIN VAUGHAN HUWS a
D. HYWEL E. ROBERTS
Perchennog Gwasg y Lolfa, Robat Gruffudd, yw'r cyhoeddwr
sydd wedi lleisio'r farn gliriaf am un o nodweddion amlycaf
cyhoeddi llyfrau yn yr iaith Gymraeg yn y cyfnod diweddar, sef
addasu llyfrau o ieithoedd eraill er mwyn sicrhau nifer ac ystod
digonol 0 lyfrau o safon uchel i ddiwallu'r galw. Iddo ef:
Mae addasu llyfrau o ieithoedd eraill yn arbennig o'r
Saesneg ar gynnydd ac mae'n adlewyrchiad trist o'r
meddwl taeog neu ddiog y tu ôl i gynlluniau comisiynu y
Cyngor Llyfrau a'r Canolfannau Adnoddau Addysg
Trueni yw gweld rhai cyhoeddwyr yn syrthio i'r fagl ac yn
cynhyrchu addasiadau wrth y dwsinau. Pam fod hyn yn
digwydd a chymaint o awduron, dylunwyr ac arlunwyr ar
gael i wneud gwaith gwreiddiol Cymraeg a Chymreig yng
Nghymru?
Mae prynwyr a darllenwyr llyfrau'r wasg honno wedi ymgynefino
bellach â'r nod arbennig sydd arnynt: Llyfr Gwreiddiol Nid
Addasiad.
Nid yw cyhoeddi yn yr iaith Gymraeg yn unigryw yn y modd y
cyhoeddir llyfrau sy'n addasiadau neu'n gyfaddasiadau o
ieithoedd eraill. Rhwng 1984 a 1990 roedd cyfieithiadau a
chyfaddasiadau yn gyfran oddeutu 3.5% o'r holl lyfrau a
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.