Skip navigation

Y Fflam

 - 

Cyf. 7 Ionawr 1949

He who had eaten of the eagle. Book review.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
eillio dyn marw, dyn yn cael ei frathu gan
bysgodyn, cyfaill yn ceisio amddiffyn dyn
meddw yn erbyn plismon, hen ŵr yn cael ei
ladd ar ei ddiwrnod olaf yn ei waith peryg-
lus. Y ceíndir yw bywyd y proletariat diwyd-
iannol a'r gwcithfeydd dur, a rhan o bwrpas
y straeon yw gwrthdystio yn erbyn tlodi a di-
weithdra. Tebyg nad yw'r awdur yn hoffi'r
capel na'r plis chwaith (cymharer "Dafydd
and the Elders" a "Resisting Arrest").
Mae'r storiau 'n llawn o rcgi a bytheirio a
sgrcchian ac yn gyforiog o argyfyngau nwyd-
wyllt. Amlwg bod yr awdur yn hoff dros ben
o ddarlunio meddwon. Wrth greu putain
maein cael blas weithiau wrth ei phortreadu'n
eithaf deniadol. Hwvrach bod dylanwad Mac-
A. H. EDWARDS
Ysgolfeistr ysgol gynradd Llanfihangel Glyn Myfyr, ger Corwen. Gŵr amlwg yn
Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru.
GLANMOR WILLIAMS
T. LEWIS
Pennaeth ar ysgol gydradd yn y Rhondda. Cyfieithiwyd y stori Colomennod gan
Mr. T. D. Lewis, un o'i staff.
J. ELWYN WILLIAMS
Fe'i ganwyd yng Nghaernarfon, ac mae'n 23 oed. Yn ystod y Rhyfel bu am dair
blvnedd yn y Llynges, ac ar hyn o bryd mae'n aros gwell iechyd cyn dechrau yn y
Brifysgol, ym Mangor. Mae'n gefnder i Mr. Emrys Roberts, A.S., Meirion.
OLWEN M. SAMUEL
T. GLYNNE DAVIES
Rhifyn 6: Tud., 56 (yr ail gol. 11.5): Darllener y "ddcuddogfed ganrif'am y
"ddeunawfed ganrif."
Darlithydd yn Hanes Cymru yng Ngholeg y Brifysgol, Abertawe.
Athrawes ar y Gymraeg yn Ysgol Ramadcg Pen-y-cae, Mynwy
Gruthyn House, Machynlleth.
sim Gorci arno yma, ond nid yw'n cyrraedd
safon ei íeistr. Yn ei oriau mwyaf dagreuol
(mcgis yn "Turkey for Five", stori am fam
yn trwsio cwningen i edrych fel twrci Nad-
olig) y mae'r awdur yn lleiaf llwyddiannus.
Mae ei iaith yn ramadegol sigledig ambell dro
ac yn fraith gan ystrydebau ymadrodd; a dei-
alcg ei gymeriadau Cymreig yn dilyn traddodiad
coeg rhai o'r Eingl-Gymry, heb fod yn eithafol:
"you clever man bach", "enough of this non-
sense have I had", a'r cyffelyb. Gelwir un o'r
cymeriadau "Preacher Huws-Jones" a chlywn
hefyd am "Malcolm-Twice-Two" a "Sammy
Chew Tobacco." Ble mae'r bobl ddiddorol
hyn yn byw, tybed?
CYFLWYNO
CYWIRIAD
D.A.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.