Skip navigation

Y Fflam

 - 

Cyf. 8 Awst 1949

Cerdd yr ast ungoes

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
A chasglaf, un ac un, fy nghregin-funudau,
pwythaf hwynt â'm hanadl-edaiedd;
fy nghariadon a'u gwisg
uwch farw-fron foryndod
ar lwybrau pum perllan
lle nytha'r adar yn yr ymennydd
a deor;
a gwyrdd fydd d'oedran, f'anwylyd. yn eurfis serch,
fy mlodyn-o-dân yng ngardd-eira calendrau coll;
cybyddais yr ias-geiniogau i gyd
ym mhwrs agored dy gnawd.
Ond am bum-munud wedi tragwyddoldeb daw llanw,
llanw a thrai a llanw,
a pha beth a welaf, pa beth
pan daflaf angor
i 'r gwacterau rhwng gwacterau
a'r tywyllwch tu hwnt i'r sêr?
Caf weíed fy miagur,
fy ngweddiau'n ganghennau haearn,
a'r petal-feddwl yn dal
y môr olaf a'r farwolaeth anferth,
fel y deil bedd*yr arch,
yn dwt.
RHYDWEN WILLIAMS.
CATWLWS O FERONA
"Catwlws druan, ynfyd, rho heibio d'eiriau fíôl,
A welaist ti yn darfodfni fedri ei alw'n ôl.
Tywynnodd iti unwaith ddisgleiriaf heuliau serch,
Pan ddeuit lawer siwrnai i'r lie y denai'r ferch.
Ti gofi'r ami ddigrifwch a gawsoch yn gytûn,
Yr hyn a fynnit dithau ac nas gwrthodai'r fûn
Catwlws o Ferona, ciliodd dy heuliau di,
Aeth Rhufain dros y gorwel, mewn angof mae ei bri;
Mae tywyllwch dros yr hollfyd, ac ni bu oes mor erch,
Mwy yw fy niolch innau, disglair yw heuliau serch.
J. GWYN GRIFFITHS.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.