Skip navigation

Y Fflam

 - 

Cyf. 8 Awst 1949

Llyfrau eraill

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
LLYFRAU ERAILL
EFRYDIAU ATHRONYDDOL 1948. Cyfrol
.XI. Golygwyd dros Adran Athronyddol Urdd
Graddedigion Prifysgol Cymru gan R. I.
Aaron. Gwasg Prifysgol Cymru. Tt. 60. 2/6.
Cynnwys :Y Ddirfodaeth Gyfoes yn Ffrainc,
Marcel a Sartre, gan D. Myrddin Lloyd: Rhag-
dybiau, gan David Phillips: Gwybod a Dat-
guddiad, gan (i) J. R. Jones, (ii) Pennar
Davies: Nodyn-Cynhadledd Harlech 1948,
gan Hywel D. Lewis.
THE WELSH ANVIL— YR EINION. Golyg-
ydd: Alwyn D. Rees. Cyhoeddwyd dros Urdd
Graddedigion Prifysgol Cymru gan y Silurian
Books, Llandebie. Cyfrol 1. Ebrill 1949. 3/6
(3/- i danysgrifwyr).
Dywed y Golygydd mai amcan 'Yr Einion'
yw hybu trafodaeth ymhlith hen fyfyrwyr Prif-
ysgol Cymru ac i roddi iddynt foddion i fyn-
egi'u syniadau ar faterion deallol a chymdcith-
asol. Cynnwys y gyfrol hon bedair o ysgrifau
yn Gymraeg ac wyth yn Saesneg gan ysgrifen-
wyr adnabyddus.
HUNANGOFIANT RHYS LEWIS, Gweinidog
Bethel, gan Daniel Owen. Argraffiad newydd
wedi'i olygu gan yr Athro Thomas Parry,
Bangor. Caerdydd: Hughes a'i Fab. 1948. Tt.
341. 8/6.
Y mae'r argraffiad hwn "wedi ei ddiwygio,"
a diweddarwyd yr orgraff yn unol â safonau
cyfoes.
MATHONWY HUGHES
Clerc tan y Llywodraeth yn gofalu am Swyddfa Adran y Weinyddiaeth Amaethyddol a'r Pwyllgor
Sir, yn Wrecsam. Genedigol o Ddyffryn Nantlle, Arfon, a nai i'r diweddar Silyn.
D. EIRWYN MORGAN
Gweindog gyda'r Bedyddwyr ym Mancffosfelen, Pontyberem. Golygydd "Seren Gomer," a dar-
par ymgeisydd y Blaid Genedlaethol yn Llanelli.
A. JENKINS-JONES
Myfyriwr yng Ngholeg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan.
HARDY NAYLOR
Gŵr'o Sais a ddysgodd Gymraeg ac a'i sefydlodd ei hun yn Llangwm, yn nwyrain Meirionnydd, lle
y mae'n amaethu.
BOBI JONES
Myfyriwr yn adran y Gymraeg yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd.
AMGUEDDFEYDD GWERIN (Folk Mus-
eums) gan Iorwerth C. Peate. Gwasg Prifys-
gol Cymru, 1948. Tt. 63. 2/6.
Cyfrol ddwyieithog yn ymdrin â phwrpas am-
gueddfa a'r syniad o amgueddfa werin a hanes
ei datblygiad, gan roddi sylw arbennig i'r Am-
gueddfa Werin Gymreig yn Sain Ffagan.
DIRECT WELSH. The Coedybrain Course
(Cwrs Coedybrain), by W. D. Thomas, B.A.
Part 2. Cardiff: The Castle Book Co. Pp. 118.
2/6.
Fe'i bwriadwyd, megis Part 1, at iws ath-
rawon ,ac yn fwyaf arbennig ar gyfer dysgu'r
iaith i ddisgyblion nad yw'r Gymraeg yn
'famiaith' iddynt.
DYDD YR ARGLWYDD. Cyhoeddwyd gan
Gyngor Cenedlaethol Cymru o Gymdeithas
Cadwraeth Dydd yr Arglwydd. Dinbych:
Gwasg Gee. 1948. Tt. 103. 1/6.
Cynnwys anerchiadau, ysgrifau a cherddi gan
gynrychiolwyr gwahanol ganghennau'r Eg-
lwys Gristnogol ar bwnc cysegredigrwydd y
Sul. Rhagair gan y Parch. R. T. Gregory.
EMYNAU'R GAIR, gan R. R. Williams..
Lerpwl: Gwasg y Brython. Tt. 63. 1948. 3/6.
Cyfieithiadau i'r Gymraeg o "emynau fel y'u
ceir yn Llyfr Hymnaù Eglwys Bresbyteraidd
yr Unol Daleithiau, ag eithrio un neu ddau."
CYFLWYNO
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.