Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Cymdeithas Emynau Cymru
MANTOLEN, 1971—1972
Derbyniadau.
£
Mewn llaw yn y Banc 1 Mehefin 1971 189.93
Tanysgrifiadau 54.63
Hawlfraint, B.B.C. (Darlith Mr. J. Gwilym Jones) 30.00
£274.56
Taliadau.
£
Hysbvsebion a mân daliadau 9.36
Argraffu Bwletin (1971). Llyfrfa'r M.C 62.50
Darlith Mr. J. Gwilym Jones 5.00
Mewn llaw yn y Banc Mai 31, 1972 197.70
£ 374.56
Mai 31, 1972. KENNETH THOMAS, Trysorydd.
SWYDDOGION.
Llywydd
Dr. E. D. JONES, C.B.E., B.A., F.S.A., Penlle'r Neuadd, Heol y
Gogledd, Aberystwyth.
>
Ysgrifennydd:
Y Prifathro D. EIRWYN MORGAN, M.A., B.D. Coleg y Beddydd-
wyr, Ffriddoedd, Bangor. (Tel. 2608).
Trysorydd
Mr. KENNETH THOMAS, 62 Dollis Hill Lane, Llundain, N.W.2.
6JG.
Golygydd y Bwletin:
Y Parch. GOMER M. ROBERTS, M.A., Brynawel, 61 Heol y
Blaenau, Llandybïe, Sir Gaerfyrddin, SA18 3YT.
Tanysgrifiadau (25c y flwyddyn) i'w hanfon i'r Trysorydd.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators. The material it contains may be used for the creation of derivative works for educational purposes only.