Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
9-132.
60. LIGC, LLS 1961A; [ceir y gwreiddiol yn LLS Caeidydd 1.365, f.[3]v].
61. LIGC, LLS 128C, f.68a; [gw. hefyd Noel Gibbard, Walter Cradocìc: 'A
New Testament Saint' (Pen-y-bont ar Ogwr, 1977), tt 39-40; R. Geraint
Gruffydd, 'William Wroth a Chychwyniadau Anghydffurfiaeth yng
Nghymru', Ysgrifau Diwinyddol, II, gol. Noel A. Gibbard (Pen-y-bont ar
Ogwr, 1988), tLl 34-81.
62. 'Stephen Hughes a'i Gyfnod', Y Cofìadur, 4 (1926), t.8.
63. Hymnau Scrythurol Gan J.O. (1705).
64. Awgrymodd D. Ambrose Jones fod Stephen Hughes wedi cynnwys rhai
o'i bethau ei hun yn gymysg â gwaith y Ficer (A History of Carmarthen-
shire, gol. J. E. Lloyd, II (Caerdydd, 1939), tt.97-8) ond, fel y dywedoddD.
Gwenallt Jones, nid oes sail i'r fath ddyfaliad (Y Ficer Prichard a 'Canwyü y
Cymru (Caernarfon, [1946]), t.34).
65. Gw. D. Gwenallt Jones, ibid., tt.56-67, a T. H. Parry-Williams (gol.),
Canu Rhydd Cynnar (Caeidydd, 1932).
66. LLSBangor401,ff.l61-2.
Yr oedd Llanymddyfri yn hen dref ar un o ffyrdd pwysicaf
Cymru, sef yr hen ffordd Rufeinig a arweiniai o Gaerfyrddin i
Aberhonddu. Bu'n ffordd bwysig ar hyd y canrifoedd ac erbyn
yr ail ganrif ar bymtheg yr oedd Llanymddyfri wedi datblygu'n
un o ganolfannau masnachol pwysicaf y De. Cyfarfyddai'r
porthmyn yno am fod porfa fras blaenau Tywi yn Ue da i
orffwyso'r gyrroedd mawrion o wartheg ar eu ffordd o siroedd y
gorllewin i farchnadoedd prysur de Lloegr. Fel bob amser, denai
masnach bobl eraill i wasnaethu'r marchnadwyr, a datblygodd
tafarnau a phuteindai i baratoi ar gyfer angenrheidiau a
diddanwch y porthmyn a'u gweision. Nid damwain oedd mai yn
Llanymddyfri y sefydlwyd y banc cyntaf yng Nghymru byddai
arian yn dylifo i'r dref pan ddychwelai'r porthmyn o Lundain, a
byddai'r tafarnwyr a'r marsiandïwyr eraill yn barod iawn i
ddarparu ar eu cyfer. Ond i'r Ficer [Prichard] yr oedd y
meddwdod a'r anfoesoldeb a welai beunydd. ar ei strydoedd yn
dramgwydd parhaus, ac yn y gerdd, 'Mene tecel, tre Llanddyfri',
ymrithia fel un o broffwydi'r Hen Destament, gan ddarogan gwae
oni fydd trigolion y dref yn gwella'u buchedd.
Nesta Uoyd yn ei detholiad o gerddi Rhys Prichard, Cerddi'r Ficer (1994)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators. The material it contains may be used for the creation of derivative works for educational purposes only.