Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Emynwyr Penllyn*
gan W. J. Edwards
Y mae gan un o feibion disglair y Bala, R. T. Jenkins, baragraff
diddorol yn ail ran ei ysgrif, 'Fy Llyfr Emynau Newydd', yn Y Llenor,
Haf/Hydref 1942, t.67 (fe'i hailgyhoeddwyd yn y casgliad o'i ysgrifau,
Cwpanaid o De a Diferion Eraill, gol. Emlyn Evans, 1997):
Ar ôl sir Gaerfyrddin yn bur bell ar ei hôl, mi ofnaf! sylwaf â
balchder mawr mai sir Feirionnydd a ddaw'n nesaf; cyfrifais bron
ddeg a phedwar ugain o'i hemynau hi. 'Waeth imi fod yn onest:
Edmwnd Prys piau bron yr hanner, ac y mae deuddyn hynod an-
Fethodistaidd arall, Rolant Fychan ac Elis Wyn, yn dyfod i mewn i'r
cyfri Ac mi af ymlaen i gyffesu ein bod ar ryw ystyr wedi 'dwyn'
dau wr o sir Gaer oddi ar eu cynefin George Lewis a Thomas
Charles. Er hynny, cofiwch chwi, y mae enwau go sownd yn aros,
hyd yn oed wedi tynnu'r rhain ymaith: dyna Hugh Jones o
Faesglasau a Ieuan Gwynedd, William Jones a William Edwards (y
ddeuddyn o'r Bala a ieuwyd mor hapus gan y Pwyllgor yn y rhif
115), Richard Jones o'r Wern a'i gymydog (ond nid ei gyfaill!) John
Richard Jones o Ramoth, Roger Edwards a Thegidon a R. J. Derfel
(pob clod i'r Pwyllgor am gynnwys yr enw hynod anuniongred
hwn) heb sôn am emynwyr modern, rai ohonynt (fel David Miall
Edwards) wedi ein gadael, a rhai eto'n fyw ac iach.
Gwell dweud mai traethu am Llyfr Emynau y Methodistiaid Calfìnaidd
a Wesleaidd (1927) a wnâi R. T. Jenkins.
Rolant Fychan (Rowland Vaughan; c. 1587-1667)
Am ei fod yn gyfieithydd disglair y dywedir yn Y Caniedydd, Emynau 'r
Eglwys, Y Llawlyfr Moliant Newydd a Mawl yr Oesoedd, mai ef a
drosodd 'Tyrd, Ysbryd Glân, i'n c'lonnau ni' a 'Tyrd, Ysbryd Glân,
Darlith Flynyddol Cymdeithas Emynau Cymru am 1997, a draddodwyd
ddydd Mercher, 6 Awst 1997, ym Mhabell y Cymdeithasau ar faes Eisteddfod
Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau, yn y Bala. Cadeirydd: Dr Brynley F.
Roberts.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators. The material it contains may be used for the creation of derivative works for educational purposes only.