Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
tragwyddol Dduw'. Yn Emynau a'u Hawduriaid (arg. 1961), t.152,
dywed John Thickens:
Ni phriodolir y cyfieithiadau sydd gennym o emynau 245 a 246 [yn
Llyfr y Methodistiaid] i Rowland Fychan; mynegir yn unig mai o'r
Llyfr Gweddi Gyffredin y cafwyd hwynt. Cywir yw hynny, mewn
rhan, canys ymddangosodd y ddau emyn yn argraffiad 1664 o'r
Llyfr Gweddi, eithr diau mai R.F. a'u rhoes mewn Cymraeg, a
phriodolir hynny iddo trwy'r cenedlaethau.
Yn ei ddarlith ar 'Emynau Ewrop yn y Gymraeg', Bwletin Cymdeithas
Emynau Cymru, 1995/96, t.160, dyma sylw Brynley F. Roberts: 'Wn i
ddim ar ba sail y priodolir y rhain i Rowland Fychan o Gaer-gai.'
Ceir mwy o gytundeb mai Rolant Fychan a gyfieithodd 'Na thro dy
wyneb, Arglwydd glân', a ymddangosodd yn nhrydydd argraffiad Yr
Ymarfer o Dduwioldeb (1672). Cyfieithiad ydyw o 'The Lamentation
of a Sinner', o'r eiddo John Marckant, a oedd yn gân boblogaidd yn
Lloegr yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Y pennawd yn Llyfr y
Methodistiaid yw 'Galarnad Pechadur', a 'Llef yr Edifeiriol' sydd yn Y
Caniedydd. Defnyddiwyd y gair 'carol' ym mhennawd dau drosiad
cynharach ohoni, 'Carol am Edifeirwch Pechadur' gan Siôn Tudur a
'Karol Duwiol' gan Tomas Jones.
John Richard Jones (J. R. Jones, Ramoth; 1765-1822)
Yn Cylchgrawn y Gymdeithas Lyfryddol Gymreig, 8:2 (Gorffennaf
1955), y mae Garfield H. Hughes wrth sôn am 'ddylanwad rhai o
arweinwyr crefyddol Sgotland' ar syniadau rhai o wyr y ddeunawfed
ganrif, yn cyfeirio at Archibald Maclean a bod J. R. Jones wedi
ysgrifennu ato yn 1796 ar ôl darllen ei waith. Dywed J. R. Jones yn
Aleluia, neu Ganiadau Crist'nogol (1822), ei fod wedi cyfieithu rhai
o'r emynau 'allan o Gasgliad y diweddar Mr. A. McLean'.
Ei gyfieithiad o emyn Samuel Davies, 'Duw mawr y rhyfeddodau
maith', a gadwodd enw J. R. Jones yn fyw, a hwnnw yw'r unig un o'i
eiddo a welir yn y llyfrau emynau yn gyffredinol. Ond o droi at Gwisg
Moliant Newydd, llyfr emynau'r Bedyddwyr Albanaidd (1961), fe
welwn fod y fersiwn yn dra gwahanol yno. Ceir yn y llyfr hefyd wyth
emyn o waith Isaac Watts wedi'u cyfieithu ganddo, ac un o waith John
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators. The material it contains may be used for the creation of derivative works for educational purposes only.