Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
HEDDIW
CYLCHGRAWN MISOL
Golygyddion ANEIRIN АР TALFAN a DAFYDD JENKINS
Cyfrol 2 Mai 1937 Rhif 4
CYNNWYS
TUD.
GOLYGYDDOL 121
INDIA, SBAEN A CHYMRU (Cyril P. Cule) 123
BROYDD CYMRU III. BRO MORGANNWG (Ellen Evans) 127
YMSON CIGYDD YR AlL (D.J.E.) I35
Rhybudd (Mair G. Jones) 136
SBAEN (Aneirin ap Talfan ac R. Ll. Huws) 138
BRO MEBYD D. J. WILLIAMS (El y Drol) 140
DYCHANLUNIAU CYMRU II. D. J. WILLIAMS (R. Ll.
Huws) 141
Y Gwcw (W. G. Williams) 143
DYDDIADUR CYMRO 147
COFFA GWYROSYDD (Thomas Davies) 151
ADOLYGIADAU (Y. Golygyddion) 151
Pris Chwecheiniog. Tanysgrifiad trwy'r post, am flwyddyn,
Chwe swllt, am chwe mis, Triswllt.
Cyhoeddir HEDDIW gan Gwasg HEDDIW, 40, Swiss Avenue,
WATFORD, Herts, Lloegr. Gwahoddir ysgrifau, barddoniaeth,
storiâu byrion a chyfansoddiadau ereill; teipier neu ysgrifennu'n
eglur ar y naill ochr i'r ddalen, ac arwyddo popeth fel y dymunir
gweled ei arwyddo yn HEDDIW; os dymunir cyhoeddi'n ddi-
enw, arwydder â ffug-enw. Croesewir gohebiaeth ar bynciau
o ddiddordeb bydded llythyron i'w cyhoeddi mor fyr ag y bo
modd. Ni ellir dychwelyd Uawysgrifau, nag addo atebion, onid
amgaeir amlen stampio.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators. The material it contains may be used for the creation of derivative works for educational purposes only.