Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
DYDDIADUR CYMRO
[O hyn ymlaen, bydd y nodiadau hyn yn dod oddi wrth wahanol
sgrifenwyr, a gymer ofal amdanynt am ryw dri mis yr un. Bydd
yr ysgrifenwyr hyn yn hollol rydd i ddatgan eu barn, ac ni byddant
o angenrheidrwydd yn datgan barn HEDDIW. Y mis hwn y mae'n
dda gennym groesawu Mr. Iorwerth C. Peate, Ceidwad Adran
Diwylliant Gwerin yr Amgueddfa Genedlaethol.]
CLYWAIS yn ddiweddar, ac o dro i dro trwy'r deng
mlynedd diwethaf, gyfeiriadau sarhaus gan rai o'm
cydnabod politicaidd at y Cymry hynny sy'n gwerthu eu
hegwyddorion er mwyn swyddi." Hyd yn hyn ni
thrafferthais drafod cyhuddiadau o'r fath, eithr credaf
bellach y dylid ateb y bobl hyn yn blaen ac yn ddi-dderbyn-
wyneb. Gwnaf hynny am resymau cyffredinol ac am
reswm personol. Y rheswm personol yw fod y cyhuddiad
hwn wedi'i daflu cyn hyn gan un neu ddau o bersonau ataf
fi. Ystyrier cyRwr presennol Cymru yr angen mawr yw
diogelu a datblygu diwylliant ac iaith Cymru ym mhob
agwedd ar ein bywyd cenedlaethol. Ym mha fodd y gellir
gwneud hynny? Deil rhai mai trwy berthyn i blaid bolitic-
aidd a rhoddi ein holl amser ac egni i bregethu egwyddor-
ion a daliadau'r blaid honno-ein gwneud ein hunain, os
mynnwch, yn niwsans ym mhob man erddi. O'r gorau,
y mae llawer i'w ddweud tros y dull hwn, ac yn ei erbyn.
Cofiaf i Mr. George M. Ll. Davies ddywedyd un tro mai'r
un peth a ddigwydd yn hanes pob plaid fe ennyn deyrn-
garwch brwd ar ran y pleidwyr a gwrthwynebiad pendant
y rhai na chredant ynddi-a chasineb a dig yw'r etifedd-
ion. Pan ddigwydd hynny, ac y mae'n digwydd heddiw
ysywaeth, achos Cymru sy'n dioddef, bydded y bai ar ba
ochr bynnag a ddewisoch.
Y dull arall o ddiogelu a datblygu diwylliant ac iaith
Cymro-nid wyf yn awgrymu y dylai gymryd lle gwleid-
yddiaeth — yw i'r Cymry cymwys gymryd swyddi yn y
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators. The material it contains may be used for the creation of derivative works for educational purposes only.