Skip navigation

Heddiw

 - 

Cyf. 5, rh. 12 Mai 1940

Helynt y cenhedloedd bychain

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
HELYNT Y CENHEDLOEDD
BYCHAIN
Ar ôl cyfarfod y Supreme War Council yn Llundain,
Mawrth 28, yr oedd hi'n eglur ein bod ar fin dig-
wyddiadau chwyldroadol yn hanes y rhyfel, ac yn arben-
nig yng Ngogledd Ewrop. Hysbyswyd mesurau newydd
at dynhau'r blocâd ac ar fore Llun Ebrill wythfed, hys-
byswyd fod y Cynghreiriaid newydd osod mines oddi
mewn i ddyfroedd tiriogaethol Norwy. Ar unwaith caed
awgrym yn y wasg Almaenig y byddai ateb yr Almaen
yn gyRym ac effeithiol; a chyn i bedair awr ar hugain
fyned heibio yr oedd lluoedd Hitler wedi meddiannu
Denmarc heb wrthwynebiad, a hefyd wedi taRu amryw
gatrodau i mewn i Norwy. Y mae'r hyn a ddilynodd yn
wybyddus i bawb. Maentumir gan rai i'r Almaenwyr
baratoi'r strôc newydd hyn cyn gosod y mines gan y
Cynghreiriaid, oherwydd, meddant, yr oedd angen llawer
mwy na diwrnod i'r llongau Ellmynig gyrraedd hyd at
leoedd pell fel Narfic. Ond wrth ystyried sgwrs Churchill
pan ddywedodd: "We are on the eve of an intensihcation
of the struggle, and we do not shrink from it," y mae
eto yn eglur fod y Llywodraeth eisoes yn dymuno diwedd
fel hyn i'r distawrwydd a oedd yn bygwth parhau am
amser rhy hir. Sonnir yn awr fod yr Almaen wedi myned
i mewn i fagl, ond os yw hynny yn wir, mae'n rhaid fod
rhywun wedi'i baratoi. Ofer, yn wir, yw dadlau'r pwnc
a rhannu'r cyfrifoldeb. Fe bery'r dirgelwch am gen-
hedlaeth a mwy. Rhaid aros am ddyfarniad hanes. Dylid
dysgu un gwers hyd yn oed yn awr. Ffrwyth union-
gyrchol y polisi o ryfel yw'r digwyddiadau yn Sgandinafia,
ac fe wyr pawb fod perygl i'r rhyfel ymestyn i wledydd
bychain eraill. Dywedir fod yr ormes ar Ddenmarc a
Norwy yn tanseilio grym y ddadl dros roi pen ar y rhyfel
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators. The material it contains may be used for the creation of derivative works for educational purposes only.