Skip navigation

Bathafarn

 - 

Cyf. 1 1946

Cenadaethau Cymreig yr Eglwys Esgobol Drefyddol yn Unol Daleithau yr America 1822-1871

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
CENADAETHAU CYMREIG YR EGLWYS ESGOBOL
DREFNYDDOL YN UNOL DALEITHIAU YR
AMERICA 1822-1871
Gan Mr. BOB OWEN M.A.. Croesor.
OGOFIO'R lIe mawr a fu i bregethwyr a chenhadon
a aned yng Nghymru yng nghwrs datblygiad yr
U.D.A. y mae'n syndod canfod mor dila a thicra
y bu eu cenhadaeth ymysg y Sefydliadau Cymreig yn y
wlad honno. Llipa tuhwnt fu gafael y Wesleaid Cymreig
ar yr holl daleithiau drwy gydol y cyfnod 1795-1871 a
hynny yn wyneb y ffaith ddarfod i laweroedd o Wesleaid
selog ymfudo i'r wlad o ganolfannau Wesleaidd fel Tyddyn
(yn Llyn) Pennal Llandecwyn; Dolgellau Ystum-
tuen, etc., yn y cyfnod 1817-19 ac o 1838 i 1860.
Hwyrach y parodd y ffaith fod y Methodistiaid Wesle-
aidd yn un o'r enwadau lluosocaf a mwyaf ymdrechgar a
dylanwadol ymhlith y Saeson a'r Americaniaid yn America
i'r rhai a oedd yn Wesleaid Cymreig gael eu llyncu i fyny
ganddynt ar eu mynediad yno. Rhyfedd na fyddai corff
o enwad mor gryf a chadarn wedi helpu llawer ar y Cymry
i godi achosion Wesleaidd Cymreig ond y mae'n nod-
weddiadol iawn ohonom fel Cymry bob amser, mai gwell
gennym helpu codi achosion crefyddol i bobl o genhed-
loedd cryfach na ni ein hunain mewn gwahanol rannau o'r
ddaear, ac at ein gilydd yr ydym yn llawer rhy lariaidd
rhag ceisio godro arian o genhedloedd eraill i'n helpu i
gynnal ein hachosion ni.
Llwyr esgeulusodd y Trefnyddion Calfinaidd yn gystal
â'r Trefnyddion Wesleaidd yng Nghymru gynorthwyo
aelodau o'u henwadau yn U.D.A. ac yn Awstralia, er crefu
ohonynt am i gyflenwad o bregethwyr o Gymru gael eu
hanfon i'w plith. Bu'r Parch. James Owen, Pencaerau,
Oneida, N.Y., yn crefu ar y Trefnyddion Calfinaidd am
flynyddoedd lawer i anfon pregethwyr a gweinidogion i'r
U.D.A. ac er iddo anfon llythyrau i'r Cymdeithasfaoedd,
troent yn hollol glustfyddar i'w apêl. Diofal a fu'r
Bedyddwyr a'r Annibynwyr, hwythau, yn y cyfnodau
cyntaf yr aethai ymfudwyr trosodd, ond yr oedd eu polisiau
crefyddol hwy yn ei gwneuthur yn haws iddynt hwy godi
pregethwyr yn yr Unol Daleithiau na'r Methodistiaid
Calfinaidd, beth bynnag am y Methodistiaid Wesleaidd.
Gwell gan y Cymry bob amser wario miloedd o arian
i gynnal cenadaethau ymhlith brodorion Affrica, China
ac India na cheisio cefnogi cenhadon ymhlith eu pobl eu
hunain a ymfudodd wrth y miloedd i'r Unol Daleithiau
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.