Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Fe saif testunau areithiau Roy Thomas ('Incwm, Cyflogaeth a Chwyddiant'),
Ken Richards ('Gwario Cyhoeddus a'n Hiechyd Economaidd') a W. Arthur
Thomas ('Economeg-yr Wyddor Siomedig') yng nghanol yr hyn mae'r
cognoscenti yn cydnabod fel calon astudiaethau economeg-er nad yw cynnwys
eu darnau'n hollol draddodiadol. Neidio i ganol y ddadl gyfoes ynglyn a gwario
cyhoeddus a wna Ken Richards. Er mai yn 1979 y traddodwyd ei ddarlith, mae
ganddo nifer o ffeithiau syfrdanol i'w ddweud am dwf y sector cyhoeddus. Yn
wyneb y ffigurau sydd ganddo, does dim rhyfeddod fod pob llywodraeth
ddiweddar-ac yn arbennig yr un bresennol-yn gofidio. Wedi'r cyfan, o
gynnyrch sy'n cael ei farchnata mae'n rhaid i dreuliant yr economi ddod bron i
gyd, ac fe ddaw ein holl allforion a'n buddsoddiad ni hefyd o'r un sector. Y
gofid, wrth gwrs, yw bod y cyhoedd, ar y cyfan, yn tueddu cymryd y 'gyflog
gymdeithasol' yn ganiatâol wrth ofyn am godiadau yn eu cyflogau ariannol. Yn
anffodus, nid oes gan y llywodraeth gronfa ariannol i ateb twf y gofynion ar
wahan i gynnyrch ein trethi ni y cyhoedd.
Yn olaf, ond nid lleiaf o bell ffordd, cawn draethodau'r Thomasiaid, sef Roy
ac Arthur. Fe fyddai'n anodd dod o hyd i esboniad cliriach o ddamcaniaeth
Keynes; ei hymlygiadau a'i chanlyniadau nag a geir yn rhan gyntaf traethawd Roy
Thomas, ac ymlaen wedyn, i ddehongli damcaniaeth yr arianolwyr. Mae'n gamp
medru casglu popeth mewn dull mor drefnus ac arwain y darllenydd ymlaen o un
pwynt i'r Hall heb iddo sylwi ar y symud. Wrth reswm, mi fyddai'n dipyn o
orchest i unrhywun nad yw'n economydd ddeall darn Roy Thomas wrth ei
ddarllen unwaith yn unig. Ond i'r sawl sy'n mentro ei astudio, bydd yn talu'r
ffordd yn helaeth.
Ac wedi darllen 'Incwm Cyflogaeth a Chwyddiant', aed ymlaen wedyn i
astudio darn Arthur Thomas. Mae'r ddwy araith yn cydbwyso ei gilydd yn hynod
o dda, gan fod ysgrif Roy Thomas yn esboniad ffurfiol, ac un Arthur Thomas yn
gasgliad o sylwadau ar yr un testun, sef macro-economeg. Ac eto, i'r neb sydd
ganddynt gefndir, mae rhai o'i osodiadau'n brofoclyd, eraill braidd yn watwarus,
a'r cyfan o'r diddordeb mwyaf-i arianolwyr yn ogystal ag i rengoedd dilynwyr
Keynes (neu, beth bynnag, y sawl sydd o'r farn eu bod yn ddilynwyr Keynes, er
mae'n debyg mai adar o blu dieithr iawn o ran eu cred a fyddent yng ngolwg y gwr
hynod hwnnw!).
GRAHAM L. REES
Aberystwyth
[This small collection of papers (which has been given the title of Work, Energy
and Money) is a selection from among those read to the Economics and Social
Studies Section of the Guild of Graduates between 1974 and 1980. The collection
consists firstly of a paper entitled Man, Energy and Land by Sir Goronwy Daniel,
the honorary president of the Section. This is a thoughtful consideration of the
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.