Skip navigation

Y Cofiadur

 - 

Rhif 26 (Maw. 1956)

Annibynwyr Cymraeg Awstralia

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
yn ymyl Bathurst, ac wrthi'n dyfal gloddio am y
llwch melyn. Nid oedd fawr neb ar ôl yn ninas
Sydney ei hun ond yr hen a'r methedig, gwragedd
a phlant a chyn gynted ag yr angorai llong yn yr
harbwr ofer fyddai ceisio cadw'r criw rhag hel eu
traed am y diggings.
Ond er pwysiced ydoedd y darganfyddiadau yn
New South Wales, nid oeddynt yn ddim o'u
cymharu â'r rhai yn Victoria yr un flwyddyn-yn
Clunes fis Gorffennaf, yng nghymdogaeth Ballarat
yn Awst, Bendigo fis Rhagfyr, a'r flwyddyn
ddilynol ar lannau'r Ovens River ac yn Castle-
maine ar lechweddau Mount Alexander. Gwedd-
newidiwyd bywyd y dalaith ifanc o Melbourne, y
brifddinas, tyrrai cannoedd yn feunyddiol i'r
cloddfeydd-yn wyr o bob dosbarth o gymdeithas
­dliogwyr pen stryd, labrwyr, clercod a siopwyr-
gan adael eu meistriaid, eu gwragedd a'u teuluoedd
i ofalu amdanynt eu hunain. Erbyn diwedd
Rhagfyr 1851, dywedid nad oedd ond dau blisman
yn aros yn Melbourne i gadw trefn ar boblogaeth o
28,000 Nadolig bythgofiadwy oedd Nadolig y
flwyddyn honno, pan ddychwelodd miloedd o
fwynwyr i'r ddinas i fwrw'r gwyliau. Rhedai
arian fel dwr er gwaetha'r codiad aruthrol ym
mhrisiau nwyddau o bob math sonnir am wyr yn
tanio'u pibellau â nodau banc, ac yn eu bwyta
rhwng tafellau o fara-menyn hyd yn oed
Nid cynt y lledaenwyd yr hanes ym Mhrydain a'r
gwledydd eraill am Ballarat a'i gyfoeth nag y
cychwynnodd y rhuthro gwyllt ar draws y mor-
oedd. Ym mis Medi 1852, glaniodd 19,000 0
ymfudwyr yn Port Philip, porthladd Melbourne,-
dros deirgwaith y nifer am yr wyth mis blaenorol
gyda'i gilydd — a'r mwyafrif ohonynt yn ddynion
ieuainc, cyhyrog, nwyfus, yn drwm dan dwymyn
yr aur, a'u bryd ar wneud eu ffortiwn. Meddai
Dysgedydd Hydref y flwyddyn honno
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.