Skip navigation

Lleufer

 - 

Cyf. 2, rh. 1 Gwanwyn 1946

Peiriannau amaethyddol-atal damweiniau ; Porthi at laeth gaeaf ; Diheintio hadyd. Book review.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Peiriannau Amaethyddol — Atal Damweiniau; Poríhi at Laeth Gaeaf;
Diheintio Hadyd. Dalennau "Growmore." I'w cael yn ddi-dâl gan Adran
Gymreig y Weinyddiaeth Amaethyddiaeth, 17 Eastgate, Aberystwyth.
Y mae porthi gwartheg godro'n gelfyddyd arbennig, a gellir dweud
bod porthwr da wedi ei eni i'r gwaith, fel y dywedir am ambell fardd ei fod
wedi ei eni'n fardd. Yn Nalen "Growmore", Rhif 80, sef "Porthi at Laeth
Gaeaf," y mae cyfarwyddyd lled dda at y gwaith. Rhoddir llawer o Ie i
Silwair, a bwydydd cartref, er mai cymharol ychydig a dyfir ohono yng
Nghymru oherwydd mai bychan o ran maint yw'r mwyafrif o'r ffermydd,
ond tyfir llawer mwy o gêl a phys yn gymysg ag yd. Gallesid rhoi mwy o
Ie yn y rasiwn i ground nut meal, gan mai dyna'r ffordd rwyddaf i wneud
cymysgedd gartref mewn ffarm nad yw'n gyfaddas i dyfu llawer o fwyd
yn cynnwys protein. Syniad da yw'r un sydd yn niwedd y pamffled, sef
y dylid porthi gwartheg cyflo hysbion am chwech wythnos cyn iddynt
fwrw eu lloi â'r un rasiwn ag a roddir i fuwch sy'n rhoi galwyn y dydd o
laeth. Dylasai'r awdur ddweud hefyd mai 33 pwys o "fwyd sych" a all
buwch gyffredin ei dreulio mewn diwrnod. Pan fydd eisiau lleihau ychydig
ar y gwair a'r silwair neu wellt i un sydd yn godro n drwm-dyweder,
bedwar galwyn a throsodd-a chodi yn y blawd ar gyfer hynny, dylid
cofio bod y rhan fwyaf o fuchod Cymru o dan ddeg cant o bwysau, ac y gall
ychydig llai o bwysau o fwyd wneud y tro nag i rai deuddeg cant, fel rhai
a fagwyd ar diroedd breision Lloegr. Hoffwn weld llyfryn Cymraeg ar
wartheg llaeth, tebyg i "Dairy Cows and their Management," a gyhoeddwyd
yn ddiweddar am goron gan B. M. Cookson. Braidd nad oeddwn yn teimlo
mai cyfieithiad o bamffled Saesneg ydyw hwn, ac nid un a sgrifennwyd yn
arbennig ar gyfer y ffarmwr Cymreig.
E. D. Evans
CYFEIRIADAU
Ysgrifennydd Cyffredinol, Cymdeithas Addysg y Gweithwyr-Ernest
Green, 38a St. George's Drive, London, S.W.l.
Trefnydd Rhanbarth Deheudir Cymru, Cymdeithas Addysg y Gweithwyr-
D. T. Guy, Swyddfa'r W.E.A., 38 Charles Street, Caerdydd.
Trefnydd, Rhanbarth Gogledd Cymru, Cymdeithas Addysg y Gweithwyr-
C. E. Thomas, Swyddfa'r W.E.A., Coleg y Brifysgol, Bangor.
Golygydd LLEuFER-David Thomas, Y Betws, Bangor.
Goruchwyliwr Busnes LLEUFER — D. Tecwyn Lloyd, Pen-y-Bryn,
Glanrafon, ger Corwen.
Dosbarthwr LLEUFER—Miss Vera Thomas, Swyddfa'r W.E.A., Coleg
y Brifysgol, Bangor.
Gellir cael ôl-rifynnau o LLEUFER gan y Dosbarthwr; saith geiniog
y rhifyn ydyw'r pris drwy'r post.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.