Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
CYMDEITHAS ADDYSG Y GWEITHWYR
(THE WORKERS' EDUCATIONAL ASSOCIATION)
Sefydlwyd CYMDEITHAS ADDYSG Y GWEITHWYR yn 1903,
gan Undebwyr Llafur ac aelodau o Gymdeithasau Cyd-
weithredol, a'i hamcan i ddwyn Addysg y Prifysgolion i
gyrraedd gweithwyr o bob dosbarth. Mudiad Llafur ydyw,
heb fod yn perthyn i'r un blaid wleidyddol nac enwad
crefyddol fwy na'i gilydd. Rheolir ef gan yr Aelodau eu
hunain, ac y mae ei gyfansoddiad yn gwbl ddemocratig.
Bwriedir Dosbarthiadau'r W.E.A. i ddarparu cyfleus-
terau Addysg i Bobl mewn Oed, yn feibion ac yn ferched.
Ymhlith y pynciau a astudir ynddynt bydd Economeg,
Hanes, Llenyddiaeth, Meddyleg, Athroniaeth, Gwyddor
Gwleidyddiaeth. Llywodraeth Leol, Cerddoriaeth, aphynciau
eraill sydd tu allan i waith beunyddiol yr aelodau.
Sefydlir CANGHENNAU o'r W.E.A. mewn canolfannau
cyffcus i hyrwyddo gwaith y brif Gymdeithas. Yn
gysylltiedig â hwy ceir Canghennau o Undebau Llafur,
Cynghorau Llafur, Cymdeithasau Cydweithredol, Clybiau'r
Gweithwyr, Undebau Athrawon, Cymdeithasau Gwleidyddol,
ac aelodau unigol. Bydd yn rhan o waith y Gangen drefnu
dosbarthiadau yn y cylch, a hefyd trefnu Darlithoedd
Unigol, Ysgolion Undydd ac Ysgolion Haf, a Chynadleddau
a Chyfarfodydd Cyhoeddus i oleuo barn y wlad ar bynciau
Addysg.
Cyn sefydlu Cangen mewn un ardal fe ddylid ymgynghori
yn gyntaf â'r Trefnydd,
un ai-D. T. GUY, 38 Charles Streét, Caerdydd, neu
C. E. THOMAS, Swyddfa'r W.E.A., Coleg y
Brifysgol, Bangor.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.