Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
LLEUFER
CYLCHGBAWN CYMDEITHAS ADDYSG Y GWEITHWYR
YNG NGHYMBU
CYF. VI HAF 1950 RHIF 2
NODIADAU'R GOLYGYDD
CAFODD y WEA yn ddiweddar gryn dipyn o sylw gan rai o'r
papurau Cymraeg a Saesneg. Rhoes y Manchester Guardian
un o'i ysgrifau arweiniol i sôn amdani fwy nag unwaith. Un
tro galwodd sylw at Archwiliad gwerthfawr a wnaeth un o'r
Canghennau Seisnig dro arall, bu'n trafod y dosbarth o bobl
a fydd yn mynychu'r dosbarthiadau, a'r ffaith mai lleiafrif
ohonynt sydd yn perthyn i ddosbarth y gweithwyr llaw a
thrachefn, sylwodd mewn ysgrif arall ar y ffaith fod cymaint o
bobl yn ymuno â dosbarthiadau'r WEA heb ymuno â'r Gymdeithas
ei hun-aelodau o'r Dosbarthiadau heb fod yn aelodau o'r Cang-
hennau. Rhoes y Guardian ei fys y tro hwn ar un o'r problemau
mwyaf dyrys sydd wedi poeni'r WEA ar hyd y blynyddoedd.
Mewn ysgrif arweiniol yn Y Cymro, dywaid y golygydd fod y
dosbarthiadau wedi agor y drws i ddiddordebau newydd," a
bod cyfraniad y WEA i fywyd Cymru gyfoes yn un sylweddol
a phwysig." Gresyn," meddai, na sylweddolid hyn yn llawn
gan ieuenctid Cymru, oherwydd heddiw asgwrn cefn y dosbarth-
iadau yw'r myfyrwyr hynny o bymtheg ar hugain i fyny."
Dyna yntau wedi rhoi ei fys ar un arall o broblemau dyrys Mudiad
Addysg y Bobl mewn Oed.
Y mae Lleufer yn ddyledus am ei lwyddiant i lawer un
sydd wedi cyfrannu ato mewn rhyw ffordd neu'i gilydd-caf
ddiolch iddynt ryw dro-ond nid i neb yn fwy nag i'r argraffydd
a fu'n gofalu amdano er dechrau 1947, Mr. Stanley Evans.
Cymerai ddiddordeb mawr iawn ynddo, a byddai wrth ei fodd
yn cynllunio sut i wella'i ddiwyg, a rhoddi iddo wisg lân a phryd-
ferth. Collodd Lleufer, a'i olygydd hefyd, gyfaill cywir a
serchus pan fu Mr. Evans farw Ddydd Sul, Ebrill 23. Cyd-
ymdeimlwn â'i deulu, ac â'r rhai a fu'n cydweithio ag ef yn y
gweithdy a'r swyddfa.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.