Skip navigation

Lleufer

 - 

Cyf. 6, rh. 2 Haf 1950

Dwy soned : Angof, Y trysor cudd.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
DWY SONED
Gan T. E. NICHOLAS
ANGOF
YR hogyn bach â'i lechen yn ei law,
A'i dafod yn ymdroi ar hyd ei fin,
Yn gyrru ei bensel garreg yma a thraw
A chael ei wersi'n anodd iawn eu trin
Tynnu llun ceffyl, adar, craig a rhyd,
Pethau cynefin i'r ysgolor bach
Nid yw y lluniau'n debyg i ddim byd-
Plant ei ddychymyg ynt-heb ffun, heb ach
Pan sycho'i lechen oer â'i lawes lwyd
Diflanna'r lluniau a'r llythrennau blêr,
Megis aderyn o gaethiwed rhwyd
Yn llithro i'r gwacter rhwng y byd a'r sêr
Felly y derfydd cof am serch a chas,
Fel diflanedig luniau'r llechen las.
Y TRYSOR CUDD
MAE'R cyfan yma yn rhywle persawr blodau
A lliw rhosynnau'r gerddi; sisial dẃr
Dan goedydd gwylaidd, a gwefreiddiol nodau
Adar fy ngwlad, a chwiban gwynt yn nhwr
Y castell chwâl. Cyfaill â'i eiriau'n gariad,
Gelyn â'i sen a'i ddig yn chwerwi 'myd,
Y mêl a'r wermod heb yr un amhariad-
Er eu hanghofio-y maent yma i gyd.
'Lawr yn iswybod enaid mae mwynderau
A thrychinebau fy ngorffennol pell,
Yno y maent ynghudd yn y dyfhderau—
Caethion dilafar yn unigrwydd cell.
•Gwynfyd a g wae yn angof yn fy mron
Fel llaid a pherlau'n gymysg dan y don.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.