Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
rhai'n grefftwyr, rhai eraill yn siopwyr neu chwarelwyr, ac yr oedd
ychydig o athrawon ysgolion ac o wragedd yn cadw tý. Cymer-
wyd diddordeb neilltuol yn hanes economaidd yr ardal. Ar
ddiwedd pob cyfarfod, yr oedd yn arferiad i'r athro fynd i dy
rhyw un o'r myfyrwyr a chario'r drafodaeth yn ei blaen yno..
Yn y ffordd hon daeth y myfyrwyr a'r athro i adnabod ei gilydd
yn dda, a chynorthwyai yntau hwynt yn eu hanawsterau wrth
ysgrifennu eu traethodau, neu cyfarwyddai hwynt pa lyfrau i'w
darllen. Darparai Llyfrgell Genedlaethol Cymru focsiad o lyfrau
wedi eu dewis gan yr athro, rhai yn Gymraeg a rhai yn Saesneg.
Yr oeddyffaith fodyr athro'n gallu treulio noswaith yngnghanol-
fan pob un o'r dosbarthiadau yn fantais ychwanegol, oherwydd
cryfhâi'r berthynas rhwng yr athro a'i ddosbarth. Deffrôdd y
berthynas agos yma rhwng y dosbarthiadau hyn a Choleg Aber-
ystwyth ddiddordeb newydd yn yr amgylchfyd a'r diwydiannau
lleol.
Ar ddiwedd y tymor-cyrhaeddodd i fis Mai gan fod y dos-
barthiadau wedi dechrau'n ddiweddar-cynhaliwyd Rali'r Dos-
barthiadau yn Aberystwyth, a thraddododd y Prifathro Roberts.
anerchiad. Teimlai'r myfyrwyr i gyd eu bod yn cael ymddwyn
tuag atynt fel aelodau o'r brifysgol.
Oherwydd y llwyddiant a gafwyd yn y flwyddyn gyntaf hon,
penodwyd ail Athro Llawn Amser i weithio yn Sir Benfro, a dewis-
wyd William King i ddechrau ar ei waith yn Hydref 1914. Ond
daeth anawsterau'r rhyfel yn rhwystr ar y ffordd, a chaewyd
y dosbarthiadau ar ddiwedd term y gwanwyn 1915.
Yn 1915 gwahoddwyd fi gan Fwrdd Astudiaethau Allanol Prif-
ysgol Lerpwl i fynd i Lerpwl am ddwy flynedd, i gynnal dosbarth-
iadau a oedd i barhau am y tymor hwnnw am fod y lle yn ganol-
fan i wneud miwnisiwns.
Yr hyn a oedd yn newydd yn y mudiad ydoedd cymhwyso.
dulliau'r Ysgol Sul at bynciau eraill: eglurhad, trafodaeth, a
thraethawd ysgrifenedig, ac archwilio hyn oll yng ngoleuni'r
gyfathrach bersonol rhwng yr athro a phob disgybl.
Yn 1918, penderfynodd Cydbwyllgor Aberystwyth, gan fod y
rhyfel yn debyg o fod yn tynnu i'w derfyn, ei bod. yn bryd ail-
ddechrau dosbarthiadau yn Sir Benfro, ac felly dechreuais unwaith
eto ar Ddosbarthiadau Tiwtorial, ond y tro hwn yn Hwlffordd,.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.