Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Aberdaugleddau, Doc Penfro a Goodwick. Cynhaliwyd y rhain
yn llwyddiannus hyd wanwyn 1919. Gadawodd llawer o bobl
Ddoc Penfro ar ôl y cadoediad.
Ar ddiwedd y rhyfel yr oedd cylch ehangach o lawer o bynciau
y teimlai ein myfyrwyr ddiddordeb ynddynt, ac ymhlith y pync-
iau a astudid ganddynt yr oedd yr Iaith Gymraeg a Llên Gymraeg,
Hanes Economeg, Athroniaeth ac Astudiaethau Beiblaidd.
Sefydlais gangen o'r WEA ymhob canolfan yr oedd dosbarth
ynddo yn 1913, ac felly yr oedd yn ddigon hawdd ail-gychwyn
dosbarthiadau yn Siroedd Meirionnydd, Aberteifi, a rhai eraill.
Yr oedd y sylfeini wedi eu gosod yn ddiogel ac yn gadarn i symud
ymlaen mewn cylch eang wedi 1918 mewn llawer pwnc. Gafael-
odd y mudiad mewn modd arbennig yng Nghymru wledig. Yn
1920 penodwyd y Parch. Herbert Morgan yn Gyfarwyddwr y
Gwaith Tu Allan ynglyn â Choleg Aberystwyth. Yr oedd Addysg
Pobl mewn Oed wedi ei sefydlu'n gadarn yn Siroedd Caerfyrddin
a Threfaldwyn, ac y mae'r mudiad wedi dal i fynd yn ei flaen
o'r dyddiau hynny hyd yn awr.
Un o'm hatgofion mwyaf pleserus ydyw ymweliadau 0. M.
Edwards â'r dosbarthiadau fel Arholwr y Bwrdd Addysg. Yr
oedd y gwaith hwn yn agos iawn at ei galon, a chefnogodd ac
ysbrydolodd ef ymhob modd a oedd yn bosibl.
Daeth y newydd am farw un o ddarllenwyr ffyddlonaf a mwyaf
diwylliedig Lletjfer, sef Ben Davies, Nant Garedig. Dyma
air Dyfnallt amdano yn Y Tyst: — Dyddiau cynnar, rhamantus
Dosbarthau Allanol Coleg y Brifysgol, Aberystwyth, oedd y cyfnod:
Syr O. M. Edwards yn ein cymell i gychwyn dosbarth mewn
Cymraeg yng Nghaerfyrddin. Cafwyd y nifer angenrheidiol o
aelodau'n ddidrafferth. Yn eu plith yr oedd amaethwr ieuanc
oddi ar un o fencydd Dyffryn Tywi. Cerddai filltir a hanner i'r
ffordd fawr i Bontargothi, yna, am 6 milltir ar ei geffyl haearn i
Gaerfyrddin. Yr oedd yn ei ddosbarth yn brydlon bob tro drwy
bob tywydd. Ar un o ymweliadau Syr Owen, cyfeiriasom at
gamp y gwr ieuanc, ac meddai'r cymwynaswr mawr Byddai'n
werth cynnal dosbarth yn unig er mwyn un o'i fath.' Tyfodd
yn llenor dawnus, ac fe'i cymhwysodd ei hun i fod yn flaenor
galluog mewn llawer cylch ym mywyd ei fro."
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.