Skip navigation

Lleufer

 - 

Cyf. 10, rh. 2 Haf 1954

Brut y Tywysogion. Book review.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
hon yn werth i fardd ifanc wrth ei grefft ei myfyrio'n ofalus.
Y mae ynddi wersi buddiol i'r neb a ymdraffertho i'w dysgu. Yr
anffawd yng Nghymru yw bod y frwydr farddol wedi'i hymladd o
gwmpas allanolion. Y mae gennym ormod o barch o lawer at
fesurau. Barddoniaeth sy'n bwysig.
Casgliad o ysgrifau a cherddi ysgafn yw Darnau Diddan.
Nid da gen i mo'r ysgrif fel ffurf lenyddol. Efallai mai dyna
sydd o le arni-ei bod hi'n llenyddol, neu yn aml iawn yn llen-
yddlyd. Ond i'r neb sy'n hofn'r math yma o ddiddanwch, 'rwy'n
sicr y bydd yn dda ganddo gael gafael ar y gyfrol fechan hon.
Ond amdanaf fy hun teimlaf fel Mr John ei hun wrth gloi un o'i
ysgrifau Bobol bach i ba beth y bu y golled hon ?" Ac nid
beirniadaeth ar Mr John aolygir, ond beirniadaeth yn hytrach ar
sefydliad fel yr Eisteddfod Genedlaethol, sy'n mynnu bod yn geid-
wad amgueddfa ffurfiau llenyddol marw, a denu pobl o ddawn Mr
John i ymdrafferthu gydag ysgrifennu mor ddibwrpas.
ANEIRIN TALFAN DAVIES
Brut y Tywysogion darlith gan Thomas Jones. Gwasg y
Brifysgol. 2/6.
Dyma'r ddarlith a draddododd Thomas Jones wrth ymgymryd
â'i swydd newydd yn Athro Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg yng
Ngholeg y Brifysgol, Aberystwyth, fis Tachwedd 1952, a darlith
wych ydyw. Y rhyfeddod mwyaf gennyf i ydoedd pa fodd y gallai
roddi cymaint o wybodaeth mewn un ddarlith. Mae'r Deheuwyr,
wrth gwrs, yn siarad yn gyflymach na'r Gogleddwyr, ond hyd yn
oed felly
Fel y dywaid yr Athro, yr hyn a geir, yn y llyfryn hwn ydyw
crynodeb o'r gwaith y bu yn ymhel ag ef ers rhyw dair blynedd,
ac sy'n debyg o'i gadw'n brysur am ychydig o flynyddoedd eto
sef archwilio a golygu gwahanol fersiynau y Cronicl o'r Canol
Oesoedd a elwir Brut y Tywysogion.
Cefais y fraint, dro'n ôl, o sylwi ar argraffiad yr Athro o fersiwn
Peniarth 20 o'r Brut (LLEUFER, Hydref 1953), ac felly nid ymhel-
aethaf yma. Y cyfan a ddywedaf ydyw bod y ddarlith hon yn
rhagymadrodd rhagorol i astudiaeth o'r Brut, ac y dylid ei darllen
gan bawb sydd am geisio deall a defnyddio ffynonellau ein hanes
yn yr Oesoedd Tywyll a'r Oesoedd Canol.
FRANK PRICE JONES
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.