Skip navigation

Lleufer

 - 

Cyf. 24, rh. 2 1968

Y Gwron o Dalgarreg. Book review.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
gyrchu Mynachlog-ddu un cyfnod o haf. O Gaerfyrddin y teith-
iwn, a manteisiais ar y cyfle i ymweld â Llanddowror. Tindroi
yn y fan honno, a wedyn yn Red Roses, a cholli fy ffordd at
hynny, a barodd ei bod yn nos arnaf yn cyrraedd Bro'r Preselau.
Yr oedd "hun ar Ddyfed" y noswaith honno hefyd!
Mae'r gyfrol hon hefyd yn cynnwys hanes teithiau ar y Cyfan-
dir a wnaed dros ddeugain mlynedd yn ôl. Peth arall diddorol a
geir yma yw darn o lythyr gan dad yr awdur (Thomas Edward
Ellis, A.S.) yn disgrifio ei ymweliad cyntaf ef â'r Cyfandir, ym
mis Awst, 1888.
Y mae yma hefyd naw o luniau a thri map.
WILLIAM WILLIAMS.
Y GWRON O DALGARREG. Golygwyd gan T. Llew. Jones.
Un waith erioed y cwrddais a T. Ll. Stephens, y "gwron o
Dalgarreg," tua blwyddyn cyn ei farw. Yn addas iawn yn Aelwyd
Talgarreg y gwelais ef, yn ei gynefin fel petai. Yr oeddwn yn
aelod o Aelwyd Castell Flemish ac yr oedd rhywun wedi cael y
syniad o drefnu Noson Lawen o Aelwydydd yr Urdd yn Sir Aber-
teifi, yn Nhalgarreg.
Yr oedd yn noson fawr. Hyd y gwn i fu fawr o drefnu
ymlaen llaw ond fe drodd popeth allan yn berffaith a chafwyd
noson a erys ar gof llawer o bobl yr Urdd yn Sir Aberteifi heddiw,
ddeng mlynedd yn ddiweddarach.
Ni chofiaf beth ddywedodd Tom Stephens y noson honno, er
y cofiaf yn dda iddo siarad, ei lais yn dawel, yn wan a'r anadl yn
fyr. Ond yn fwy na dim, 'roeddwn yn ymwybodol iawn o'i
bresenoldeb drwy gydol y noson ynghanol hwyl ac asbri'r ifanc.
Wedi'r cwbl, 'roeddwn yn Aelwyd Talgarreg, un o aelwydydd
mwyaf gweithgar a bywiog Sir Aberteifi, yn wir yng Nghymru. Ac
onid T. Ll. Stephens oedd yn gyfrifol am fodolaeth yr Aelwyd
honno? Flwyddyn yn ddiweddarach, yn 1959, bu farw Stephens
wedi oes o wasanaeth i bentref ac ardal Talgarreg.
Yr oedd yn adnabyddus yn Sir Aberteifi, er na thybiaf ei fod
yn ffigur cenedlaethol, ac fel llawer ysgolfeistr arall yn lleol y
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.