Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Mae llawer o ddulliau triniaeth traddodiadol gan y Tsieineaid, ac mae
acwbigo'n un ohonynt. Rhai eraill yw llysieuaeth, tylino'r corff a mocsibustion.
Mae acwbigo'n fodd o drin afiechyd neu gyflwr meddygol drwy ddodi
nodwyddau arbennig i mewn yn y croen i greu adwaith therapiwtig. Nid yw
cyffuriau yn cael eu defnyddio mewn acwbigo ac mae'n ddull gweddol ddi-gost
o iachau, gydag ychydig iawn o sgîl effeithiau. Mae acwbigo yn esmwytho poen
ac yn gallu gweithredu fel anaesthetig. Aiff rhai pobl cyn belled a dweud ei fod
yn gallu dod a symudiadau yn ôl i aelodau diffrwyth a rheoli epidemigau.
Mae acwbigo vn ffordd o wella sydd:
ACWBIGO
Dr Henry T. Holland
Ddim yn defnyddio cyffuriau.
Ychydig o gostau.
Ychydig o sgÎl- effeithiau.
Esmwytho poen.
Gweithredu fel anestheteg.
Adnewyddu aelodau parlysedig.
Rheoli epidemig.
Ffìgwr 1
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators. The material it contains may be used for the creation of derivative works for educational purposes only.