Skip navigation

Cennad

 - 

Rhif 18 1999

Neffropathi diabetig : ei arwyddocâd, ei driniaeth, a'r gobeithion am y dyfodol /

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Epidemioleg neffropathi diabetig
Bellach, fe wyddom mai neffropathi diabetig yw prif aches diffyg yr
arennau trwy wledydd Prydain.1 Mae tystiolaeth bod datblygiad
neffropathi mewn clefyd siwgr inswlin-ddibynnol (Insulin Dependent
Diabetes, IDDM) yn gymharol gyffredin,2 ond hyd yn weddol ddiweddar
nid oedd datblygiad neffropathi yn y math arall o glefyd siwgr (Non
Insulin-Dependent Diabetes, NIDDM) yn cael ei ystyried yn broblem fawr.
Dros y deng mlynedd diwethaf, am fod cyfradd marwolaethau yn
NIDDM wedi Ileihau, ac felly bod y cleifion hyn yn byw yn hwy, mae
neffropathi diabetig yn ymddangos yn y boblogaeth hon hefyd.3 Fe
wyddom erbyn hyn fod patrwm datblygiad neffropathi yr un yn IDDM a
NIDDM, ac fe wyddom y bydd 40% o'r cleifion wedi datblygu neffropathi
ymhen pum mlynedd ar hugain ar ôl diagnosis o'r clefyd siwgr.4 (ffigwr
1).
Ffigwr 1: Mynychder cynyddol diffyg yr arennau mewn
achosion o glefyd siwgr. Addasiad o Hasslacher et al.
Nephrol. Dial. Transplant. (1989). 4
Ym Mhrydain, yn flynyddol mae 30 achos o neffropathi diabetig yn
digwydd ym mhob miliwn o'r boblogaeth, hynny yw 30% o'r cleifion
sydd ag angen triniaeth dialysis bob blwyddyn.1 Oherwydd y gwellhad
yng nghyfradd marwolaethau cleifion sy'n dioddef o NIDDM, fe welir
datblygiad neffropathi diabetig fwyfwy yn y boblogaeth hon; felly mae'r
canran o'r cleifion sy'n dioddef o neffropathi diabetig yn y boblogaeth yn
cynyddu.5
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators. The material it contains may be used for the creation of derivative works for educational purposes only.