Skip navigation

Cennad

 - 

Rhif 18 1999

Credu yn yr anghredadwy : yr hen a'r newydd mewn epidemioleg /

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Dros Yn erbyn
Ymchwil mewn Geneteg: Ymchwil mewn Geneteg:
Astudiaethau cyswllt Astudiaethau dolennol
Sgrinio: Sgrinio:
Mae gan y rhan fwyaf o ddoluriau duedd Nid yw pob claf â genyn neu nodwr yn datblygu'r
enetegol; felly, gall nodwyr genetaidd dolur.
/molecwlar fod o gymorth mewn diagnosis Diffinir terfynau ^normaliaeth' gan feddygon.
cynnar a thriniaeth ataliol
Cysylltiadau rhwng amlygiad-dolur: Cysylltiadau rhwng amlygiad-dolur:
Gellir defnyddio nodwyr ac felly risg. Yn mesur amlygiad diweddar yn unig
Yn ddefnyddiol pan wyddys y dogn Nid yw'r dewis o'r nodwr neu'r dogn
"bywydegol-effeithiol' angenrheidiol yn amlwg yn ddieithriad
Prognosis: Prognosis:
Gall gynnig risg sy'n fesuradwy ac felly Mae'n debyg na fydd y risgiau priodoladwy ond
rhoi gwybodaeth brognostaidd ddefnyddiol yn fesuradwy am ddoluriau un genyn, ac nid
doluriau aml-enyn.
Triniaeth: Beth yw effeithiau fymorhir y cyffuriaau a
Argaeledd cyffuriau[genetkally engineered thriniaeth ailosod genyẃnau?
and gene replacement therapy] Ni all 'wella' doluriau dmlffactoraidd
Gall 'wella' doluriau un genyn Ni ellir broffwydo yn ddieithriad sut y bydd
Cynllunir triniaeth yn unol â chyfansoddiad unryw unigolyn yn ymateb
bywydegol ac ymateb yr unigolyn Pa ffactorau ar wahâm I'r genynnau all effeithio ar
y ffordd o ymateb?
Economeg: Economeg:
A fydd arian yn cael ei arbed yn y pen Rhannu cymdeithas ymhellach I'r tlawd a'r
draw? cyfoethog.
Materion moeegol: Materion moesegol:
Cwnsela genetaidd Iiunigolion ac I rieni yn Gall nad yw'r wybodaeth sydd ar gael fod yn
ystod beichiogrwydd fel y gallant wneud ddigon cywir
penderfyniadau [informed] A all hyn arwain at ffyrdd sydd yn foesegol
annerbyniol? A ellir ac a ddylid monitro'r gwaith?
Gwybodaeth: Gwybodaeth:
Gellid dadlau taw dyma'r unig ddisgyblaeth Nid yr unig ddisgyblaeth a all gynnig
sy'n cynnig quantifiable research results gwybodaeth [robust] neu ddefnyddiol.
Byth a beunudd yn 'cwrso'n cynffon' ni fyddwn
byth yn gwybod am bob genyn 'gwael' a'u ffordd
o ?ryngweithio.
Tabl 1: Crynodeb o'r dadleuon dros ac yn
erbyn Ue geneteg yn nyfodol epidemioleg.
Cyfeiriad e-bost: l.davies@lshtm.ac.uk
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators. The material it contains may be used for the creation of derivative works for educational purposes only.