Skip navigation

Y Traethodydd

 - 

Cyf. LVI (CCXLVIII-[CCXLXIII]) 1901

Gweddiwr a gweithiwr hynotaf y ganrif

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
am y I00, yr hwn a dderbyniodd foreu y dydd dilynol. Yr oedd
amgylchiadau cyffelyb yn ei gyfarfod yn fynych, y rhai a'i profent ef yn
dra llyrn.
9. Gwelwn y byddai yn fynych yn cael ei ateb yn dra gwahanol, ond
ymhell y tu hwnt i'w ddisgwyliadau. Fel esiampl o hynny gellir nodi
iddo ofyn llawer yn nechreu ei yrfa am gael myned allan i'r maes
cenhadol i lafurio, a cheisio amryw o weithiau gael ei dderbyu i
wasanaeth cenhadol mewn cysylltiad g amryw o gymdeithasau. Ond
er na lwyddodd i gael hynny, eithr cael ei gadw gaifcref yn y gwaith,
er hynny fe gafodd gyfleusdra cyn diwedd oi oes i gynorthwyo mwy ar
waith cenhadol nag a fuasai yn bosibl iddo pe buasai wedi myned allan
i'r maes cenhadol yn ddyn ieuanc. Cafodd y fraint o anfon dros
 260,000 allan i gynorthwyo gwahanol gymdeithasau cenhadol, a
chafodd gyfleusdra i ymweled gorsafoedd cenhadol am 17 0
flynyddoedd mewn 42 o wahanol wledydd. Cyfrifai iddo deithio
200,000 o filldiroedd er mwyn calonogi llafur cenhadol. Uwelai yu y
cyfleusderau hyn gafodd yn niwedd ei oes atebiad Duw i'w weddiau yn
nechreu ei yrfa grefyddol, a gwelai fod ateb Duw ymhell uwchlaw a
thu hwnt i'w ddisgwyliadau ef yn y mater.
Diwedda ei ewyllys neu ei lythyr cymun gyda sylw sydd yn
gydnabyddiaeth glir a phriodol iawn o sylwedd y wers olaf hon "Nis
gallaf lai nag edmygu rhyfeddol ras fy Nuw yn fy nwyn i adnabod yr
Arglwydd Iesu pan yr oeddwn yn ddyn ieuanc hollol diofal a difeddwl,
ac yn fy nghadw yn ei ofn ac yn ei wirionedd, gan ganiatau i mi yr
anrhydedd mawr o'i wasanaethu Ef am dymhor mor faith."
Dyna fel y diwedda ewyllys neu destament diweddaf y gAn exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: ŵ

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.