Skip navigation

Y Traethodydd

 - 

Cyf. LIX (CCLVI-CCLXI) 1904

Yr awdurdod derfynol mewn crefydd

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Nid ydyw gogoniant nac awdurdod y datguddiad yn dibynnu
ar gywirdeb yr enw yma na'r dyddiad arall; ond y mae
fel anadl bywyd yn cerdded drwyddo o'r dechreu i'r diwedd.
Y mae pennodau cyntaf llyfr Genesis yn llawn o ystyr a gwerth, nid
am eu bod yn llwyddo i roddi cyfrif gwyddonol cywir am greadigaeth
y byd, ond am eu bod yn rhoddi darlun ysbrydoledig o wawr
bwriadau tragwyddol Duw yn torri gyntaf ar fynyddoedd amser. Y
mae hanes y genedl Iddewig yn werthfawr, serch nad yw amser
teyrnasiad y brenin yma na dyddiad y rhyfel arall yn gywir, am ei
fod yn darlunio yr un Duw ag a welir yng ngreadigaeth y byd yn
camu i lwybrau hanes, yn cerdded i lawr ar hyd-ddynt yn yr un
cymeriad grasol, a'i wyneb ar yr un amcan. Cofnod o'r datguddiad
hirfaith hwnnw o Dduw a gyrhaeddodd ei bwynt uchaf yn ym-
gnawdoliad ac angau Iesu Grist yw y Beibl. Pan y'i darllenir gan
ddyn yn yr ysbryd priodol gwel Dduw ynddo mewn cymeriad nas
gwel mohono yn ei wisgo yn unman arall. I'r graddau y daw dyn i
sylweddoli yn y Beibl y datguddiad neillduol yma sydd ynddo o Dduw,
daw i deimlo hefyd fod y datguddiad hwnnw, drwy y Beibl, yn apelio
gyda grym neilldttol ato, a daw yn fuan i deimlo fod yma ryw
awdurdod gan y datguddiad yma o Dduw yr hoffa ei galon blygu
mewn ufudd-dod iddi.
Efe a gymerai ei gyfle yn awr a phryd arall siarad yn ddifrifol
â ni, a chymhellai ambell un arall hefyd, a ddigwyddai fod yn y
cyfleustra, t'n cyfarch. Danghosai feddylgarwch yn ei ffordd o
wneud defnydd o ddynion ereill. Ni pherthynai efe i'r urdd honno
nad ydyw yn ymddangos eu bod byth yn meddwl am i unrhyw lês
ddeilliaw oddiwrth unrhyw lafar ond a ddêl allan o'u corn pori hwy
eu hunain. Ymhlíth ereill cawsom gyfle i glywed Owen Thomas
A berllefenni.
THOMAS CHARLES EDWARDS.
ADGOFION.
H.
W. T. ELLIS.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.