Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
LLEW LLWYFO, Y LLENOR.
PRIF nanfodion llenor da yw, darganfod ei hun, creu ei
awyrgylch ei hun, a gwybod fod ganddo genhadaeth at ei
wlad a'i genedl.
Dyna paham y rhagorodd llenorion Cymreig y ganrif
fawr ddiweddaf. Clywed galwad y genhadaeth wynfyd-
edig hon, tra'n dilyn eu hefrydiau yn Rhydychen ac Edin-
boro, ddarfu Charles o'r Bala a Dr. Lewis Edwards; ac
fel dwy long marsiandwr, daethant yn ol i Gymru yn
llwythog o drysorau dysg a llen, a chyflwynasant hwy yn
rhad ar allor gwasanaeth eu cenedl.
Swyn yr un genadwri ddaeth at Caledfryn a Hiraethog
-y cyntaf yn blentyn tref Dinbych, a'r llall yn fugail y
mynydd­-ar drothwy y ganrif o'r blaen, ac a ddywedodd
wrthynt am eu gwaith. Clywsant swn eu cenadwri ym
murmur pob cornant, ac yn chwibaniad pob awel a
chwythai dros Fryniau Hiraethog, ac yn sisialon yr
Afon Aled.
Peroriaeth yr un alwad ddaeth at Ieuan Gwynedd, tra
yn cerdded yn blentyn i Ysgol Bontfawr, Dolgellau; ac a'i
hysbysodd am y gwaith oedd yn ei aros yn llenyddiaeth ei
genedl.
Sibrydion hudolus angelion yr un genhadaeth ddaeth at
Ceiriog, tra'n dilyn ei orchwyl fel gorsaf-feistr yng
Nghaersws, a ddywedodd wrtho, Ceiriog! y machgen
i; at dy waith, mae'r gloch yn galw ac heb edrych, am
foment, ar daledigaeth y gwobrwy, gadawodd y rhwydi yn
y fan, ac ufuddhaodd i'r alwad ogoneddus, a chyflawnodd
ei genhadaeth yn gystal â'r un bardd a anwyd.
Swyn yr un alwad hudodd Daniel Owen i adael Coleg
y Bala am y Brif Ysgol yr oedd ynddi yn flaenorol-Siop y
Teiliwr-gan wybod fod y lle diweddaf yn llawer gwell
coleg iddo i astudio cymeriadau a phortreadu Rhys
Lewis," ac Enoc Húws."
Murmuron yr un genadwri ddaeth at Llew Llwyfo,
tra'n laslanc o brentis gyda dilledydd ym Mangor, gan
sibrwd wrth ei ysbryd cerddgar, Dos i fyny, blentyn
athrylith! Y mae angyles Llên a Chân yn gofyn am dy
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.