Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
DARNAU.
I.
TRWY ryw wyrth, darn dros ben, olwyn yn sbâr, wedi
gorffen ailosod y cloc yn gyflawn wrth ei gilydd, ydoedd
yr olwyn oedd gan W.B." gynt yn ei boced. Fel arall
y bydd hi fynychaf,-darn ar goll, wedi bod yn datgymalu
ac ailosod peiriant. Nid yw peth cyfan neu gyflawn,
wedi'r cwbl, ond swp o ddarnau potensial, neu'n hytrach,
weithiau beth bynnag, ddarn a gweddill; ond yr oedd
gweddill W.B." yn gyflawn heb le i'r darn dros ben,-
peth tebyg, ar ryw olwg, i olwyn sbâr cerbyd motor. Y
wyrth anesboniadwy hon, yn un peth, sydd yn gwneuthur
y sefyllfa'n ddigrif a gogleisiol,-a'r cloc mawr ei hun.
wrth gwrs. Beth ydyw'r elfen ddigrifwch sydd bron bob
amser ynglyn â chloc mawr wyth niwrnod, fel ynglyn â
drwm ? Y mae'n anodd peidio â gwenu wrth ei weld neu
wrth glywed a siarad amdano. Gellir cael hwyl ar ei gorn
pan fynner. Efallai mai ei wyneb ysgwâr wyneb a bys-
edd arno sydd i gyfrif am hyn, neu ei warnio ffyrnig
a'i daro pwyllog; tebycach gennyf mai gwacter ei gorff.
a guddir mor garedig o gywrain gan ei ddrws, peth
mawr gwag, a drws hefyd gan gloc Y mae hyn yn sicr
dodrefnyn â phersonoliaeth ganddo ydyw'r cloc mawr,
a nodweddion personoliaeth sy'n creu chwerthin iach.
Tystion o'r mul a'r mwnci a'r bwch gafr. Chwerthin am
ein pennau ein hunain y byddwn, wrth gwrs.
Gan gofio, y mae cas cloc mawr (onid yw?) yn ddarnau
datodadwy.
II.
Pan êl peth cyflawn neu gyfan yn ddarnau y gellir eu
hailddodi wrth ei gilydd fel o'r blaen, nid oes elfen drych-
inebus yn yr ymddatodiad. Wrth weld y darnio, fe deimlir
am foment beth o'r ysgytwad a geir wrth syllu ar ffrwydr-
ad, dyweder, ond fe sylweddolir ar yr un pryd neu'n union
deg nad yw pethau mor ddiobaith ag y tybid. Gellir ail-
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.