Skip navigation

Y Traethodydd

 - 

Cyf. LXXXVI (XIX) (378-381) 1931

Youth : the psychology of adolescence and its bearing on the reorganization of adolescent education. Book review.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
wyol dros ben ydyw'r ymdriniaeth â phwnc disgyblu yng nghyfnod
yr adolesent. Rhaid wrth gyd-weithredu parhaus rhwng athrawon
a rhieni. Whether the proíessional educator wishes it or not, the
tact remains that the home is the chief training ground of the emo-
tions and consequently of character." Craffer ar y cyfarwyddyd
gwerthfawr a roddir d'r aelwyd ac i'r ysgol (penodau xi. a xii.).
Efallai mai'r ymdriniaeth ag addysg grefyddol yr adolesent a
fydd o'r diddordeb mwyaf cyffredinol. Yma eto Uifa golau newydd
a ohlir o'r çuestionnaire ar dwf crefyddol yr adolesent. I'r gwan-
galon a sonia byth a hefyd am ddifaterwch yr ieuenctid, tonic a
fydd .sylwi bod cynifer â 164, allan o 186, wedi profi diddordeb
neu ddeffroad crefyddol yn y cyfnod hwn o'u hoes. Wele amlygu
diddordeb cyffredinol mewn crefydd ymhlith nitfer fawr o ieuenctid.
Tynnir tri chasgliad gan yr awdur ­-(r) bod yr ymchwil am grefydd
yn nodweddu'r adolesent mewn cymdeithas fel yr eiddom ni, a bod
y bydysawd ysbrydol yn gwneuthur apêl uniongyrchol iddo. (2) Y
dylai pobl mewn oed ymgroesi rhag gor-ddylanwadu ar yr adolesent
rhaid i grefydd yr unigolyn fod yn eiddo personol iddo ef, yn
cyd-grynhoi ei brofiadau ef ei hun­-rhywbeth yn tyfu o'r tufewn,
nid wedi ei roddi o'r tu allan. (3) Ni ddylai anwybyddu unrhyw
adran o'i brofiadau, os yw i fod yn wirioneddol effeithiol i reoli ei
fywyd a'i ymddygiad.
Nid digon cynnwys addysg tfeiblaidd yn y curriculum.
Nothing short of the religious orientation of the whole curriculum
and of the life of the home and school provides the right environ-
ment. Of what use is it to ,teach a gospel of love in a periôd set apart
for religious instruction, if the whole teaching of history is shot
through with the blasphemy of hate?" Not only must
all religion be ëducational, but all education must also be religious."
Cred Dr. Wheeler mewn addoli fel rhan hanfodol o tfywyd ysgol.
The practice of worship in very simple but beautitful form
should be an essential part of the life of the school." Ni ddylai bod
gormod o siarad. Awgrymir ystafell ddistawrwydd, er mwyn rhoddi
cyfle i fyfyrdod tawel. Rhodder lle arbennig i'r Testament \ewydd
yn y curriculum. Nid credoau na dogmâu sy'n bwysig, ond teim-
ladau. Câr yr Arglwydd dy Dduw: Câr dy gymydog — senti-
ment, nid dogma sydd yma.
"If Christians concentrated on the actable truths, explaining
them by their own lives, they would be rendering the best possible
service to youth and to their religion for the adolescent will respond
to a living example embodying the Christian ethic, but he will re-
ject the influence otf shams, even if they have the most orthodox
theological views and speak with the tongues of angels."
Delia'r ddwy bennod olaf â phroblemau tywys yr adolesent i'w
briod alwedigaeth (vocational guidance), a hyfforddiant athro'r
adolesent. Yma eto rhoddir awgrymiadau gwerthfawr a threiddgar,
er eu bod efallai o ddiddordeb llai cyffredinol na'r penodau blaen-
orol.
Caffed Youth fynediad helaeth i aelwydydd ac ysgolion ein gwlad
ac yn arbennig croesawer y llyfr gwych hwn i lyfrgell pob gweini-
dog a bugail. Fe dâl ar ei ganfed am hynny.
JOHN HUGHES.
Coleg y Brifysgol, Aberystwyth.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.