Skip navigation

Y Traethodydd

 - 

Cyf. LXXXVI (XIX) (378-381) 1931

Pedeir keinc y Mabinogi. Book review.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
PEDEIR KEINC Y MABINOGI, gan Ifor WilUams, M.A., lvi., 336
tdd. Gwasg Prifysgol Cymru. 8/6.
Y mae Gwasg Prifysgol Cymru eisoes wedi profi ei gwerth dir-
fawr i efrydiau Cymraeg drwy gyhoeddi, ynghyd llawer o lyfrau
eraill, lawlytfrau hylaw a rhagorol gan athrawon ac ysgolorion Cym-
raeg y Brifysgol. Nid esgynnodd ysgolheictod ym mhynciau'r iaith
erioed cyn uched ag yn y blynyddoedd diwethaf hyn, a cheir ei ffrwyth
toreithiog yn yr amryw argraffiadau o hen lawysgrifau a llyfrau gyda
rhagymadroddion a nodiadau diamheuol wych gan y gwyr cymhwysaf
i wneuthur hynny yn y wlad ac yn y byd.
Mentraf ddywedyd yn glir a chroyw na chyhoeddodd y wasg hon
ddim gwell na'r gyfrol hon gan Ifor Williams, ac y mae'n amheus
gennyf a ellid llawlyfr rhagorach a chyflawnach ar unrhyw destun
mewn unrhyw iaith nag a roes fy nghyfaill y tro hwn. Ceir ynddi
gnwd cyfoethog ei adnabyddiaeth o'r hen lenyddiaeth, ei str o eng-
hreiffti.au o hen eiriau a chystrawennau a'i gasgliad o tfanylion a chyf.
eiriadau at bopeth a ysgrifennwyd arnynt gan eraill. Ni allesid cael
neb cymhwysach nag ef at y gorchwyl hwn, oherwydd heblaw ei wy-
bodaeth eang sydd yn gynnyrch blynyddoedd o gasglu a chwilio, y
mae ganddo reddf arbennig a gynorthwyir gan ddychymyg byw, i
ddatrys problemau anodd ein llenyddiaeth gynnar.
Yn y Rhagymadrodd ymdrin pherthynas y llawysgrifau, cyfnod
cyfansoddi'r Pedair Cainc, ac ystyr y term Mabinogi. Amserir y
Pedair Cainc yn eu ffurf orffenedig yn gynharach nag a wnaethpwyd
gan neb o'r blaen. "Y ddamcaniaeth sy'n ateb i'r ffeithiau
yw ddarfod i wr o Ddyfed uno hen chwedlau Gwent, Dyfed, a Gwyn-
edd oddeutu 1060, pan oedd y tair gwlad yn un. Chwanegwyd y cyf-
eiriadau at y Trioedd yn ddiweddarach. Barn Nutt yw bod y Pedair
Cainc yn gynnyrch cyfnod Gruffydd ap Cynan (1075 An exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: —

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.