Skip navigation

Y Traethodydd

 - 

Cyf. LXXXVI (XIX) (378-381) 1931

Rhai llyfrau diweddar ar ddiwinyddiaeth

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
RHAI LLYFRAU DIWEDDAR AR DDIWINYDD-
IAETH.
YN ystod y ganrif ddiwethaf, mwy neu lai, bu'r Beibl,
neu'n hytrach dehongliad y Beibl, yn y pair. Y mae Diwin-
yddiaeth Gristnogol wedi ei seilio'n gadarn ar y datgudd-
iad o Dduw a roddir yn yr Ysgruthur, ac felly o angen-
rheidrwydd effeithir ar yr Athrawiaeth gan unrhyw newid
yn syniadau dynion am yr Ysgrythur ei hun. Am gyfnod
hir, fodd bynnag, bu ysgolheigion Cristnogol mor brysur
gyda phroblemau Beirniadaeth Feiblaidd fel mai ychydig
o sylw a delid i'r cyfnewidiadau a fyddai raid ddilyn ym
maes Diwinyddiaeth. Erbyn hyn gallwn fforddio gadael
Beirniadaeth Feiblaidd a symud i ail-adeiladu'r Athraw-
iaeth Gristnogol. A chanlyniad hyn yw y gwelir tuedd
gref yn y llyfrau diweddar ar Athrawiaeth i beidio â
chadw'n rhy glos at y dulliau traddodiadol o drin y pwnc,
ac i ganiatáu casgliadau y buasai cenhedlaeth hyn yn
dychryn rhagddynt. Hyd yn oed ymysg yr ysgol Anglo-
Catholig gwelir y rhyddid hwn yn y gwaith pwysig a
wnaethpwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn benhaf
gan yr adran honno a adwaenir fel y Catholigion Rhydd-
frydig.
i.
Ceir enghraifft dda o'r newid osgo at y Beibl yn y
gyfrol Authority of the Beibl gan C. H. Dodd (1928). Am
y syniad o anffaeledigrwydd yr Ysgrythur dywaid, Ni
cheisiodd neb o feddwl pwyllog erioed ei roddii mewn
gweithrediad gan ddilyn rhesymeg fanwl. Y mae pawb,
naill ai wrth reddf neu o fympwy, yn dewis y peth yma
ac yn gwrthod y llall, ac yn pwysleisio'r hyn a fynn ef;
a gall pob un ddarganfod ffordd o gysoni gwrthddywed-
iadau ac o fychanu anawsterau trwy ddefnyddio dull ale-
gorîaidd o esbonio neu drwy ddal nad yr hyn sydd ar yr
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.