Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
rhinwedd ei natur normadol ac artistig, saif moeseg rywle rhwng
gwyddor a chelfyddyd, eithr er mwyn hwylustod iaith, rhaid glynu
wrth y term gwyddor yng nghwrs hyn o drafodaeth." Yn y bennod
olaf (td. 114) tfe ddywedir bod moeseg "yn ymffurfio'n bedwerydd
math o resymeg, sef y rhesymeg foesegol, swyddogaeth yr hon yw ym-
wneud chysondeb ymddygiad." Y mae'r satfbwyntiau a ganlyn i'w
oanfod yn y drafodaeth
(1) Gwyddor ydyw Moeseg.
(2) Gwyddor wahanol i Resymeg er yn perthyn i'r un dosbarth o
wyddorau, sef y normadol.
(3) Pedwerydd math 0 Resymeg ydyw Moeseg.
(4) Nid gwyddor mo Foeseg, eitfir rhywibeth rhwng gwyddor a
chelfyddyd.
Ni feddyliwyd allan yn drylwyr ystyr gwyddor na pherthynas y
gwyddorau 'i gilydd ac ag athroniaeth, fel y dengys y bennod olaf;
ac y mae'r hyn a ddywedir am Resymeg (td. 114) wedi ei wneuthur
bron yn gwbl ddiystyr gan ddatblygiadau diweddar y wyddor honno.
Y mae hefyd gryn aneglurder yn y driniaeth ar ystyr Ymddyg-
iad." Cyfyngir y gair ymddygiad i weithredoedd gwirfoddol, h.y.,
peth gwirfoddol ydyw ymddygiad, a pheth tautological ydyw diffinio
Moeseg fel gwyddor ymddygiad gwirfoddol; oblegid nid yw hyn yn
ddim amgen na'i ddiffinio fel gwyddor gweithredoedd gwirfoddol.
Petrusa barn Mr. Evans rhwng gwahanol ystyron Ymddygiad."
Sonia (td. 35) fod ymddygiad mor gyffredinol bywyd, a chyfeiria at
McUougall gan sgrifennu "Cynhwysa'r cyntaf (sef conduct) 'at ymddyg-
iad dyn, a'r ail (sef behaviour) at ymddygiad anifail." Awgryma hyn
dri ystyr o leiaf .i'r gair, sef (1) holl symudiadau dyn ac anifail;
(2) holl weithredoedd bodau dynol; (3) gweithredoedd gwirfoddol.
Ychwanegir yn ddiweddarach Cyflawna'r llafurwr ddyletswyddau
ei alwedigaeth yn ddigon gwirfoddol, h.y., y llafurwr y mae ganddo
gydwybod a synnwyr anrhydedd, ond nid ystyrir hynny'n ymddyg-
iad moesol fel y cyfryw (td. 38, 39). Darllener y paragraff i gyd,
ac fe welir bod Mr. Evans yn gwrthddywedyd ei osodiadau blaen-
orol, a therfynu'r drafodaeth ar y pwynt hwn drwy ysgrifennu, Os
cywir y safbwynt delfrydol hwn An exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: —

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.