Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
a lled y byd, i gyd yn ymfalchïo yn eu haelodaeth o'r gymdeithas
fawreddog. Ef yn wir oedd y Clwb vnghanol casgliad o ddynion
o orchwylion mor amrywiol,—teilwriaid, athrawon, bancwyr,
cigyddion, gweision suful. groseriaid a chryddion­-a phob un
yn caru llenyddiaeth neu gerddoriaeth, a phob un yn barod i
daflu ei hun wrth draed Anthropos, pa mor frathog bynnag ei
eiriau.
Oherwydd swildod cynhenid Anthropos, yr oedd yn rhaid i
bopeth ynglyn â'r Clwb fod vn syml ac yn naturiol. Onid oedd-
ynt i gyd yn ddynion gwerinol wedi eu dwyn i fyny mewn
amgylchedd dirodres mewn cartrefi democrataidd heb lawnder
ac heb foethau gormodol byd ? Onid oeddynt i gyd yn ddynion
o gartrefi crefyddol, beth bynnag am eu daliadau preifat yn awr ?
A dyna phaham y cynhelid. nid cinio rh wvsgfawr ar ôl hir-grefu
ar Anthropos, ond, fel yr awgrymais, swper syml o de a chacen-
nau, bara menyn cartre, blanc-manges a jellies. Er pan gafwyd
y cyfarfod cyntaf yn Ionawr, 1009, yng nghaffe y Cwch Gwenyn
hyd yr olaf yn 1932 yng nghaffe Y Frenhines (cyrchfan rhydd-
frydwyr ar hyd yr oes;, pan oedd Anthrcpos dros ei bedwar
ugain oed, ni chynhaliwyd yr un o'r cyrddau heb Anthropos yn
y canol ar y bwrdd uchaf Ac yr oedd yn werth ei weld-a
gwên slei ar ei wyneb wrth edrych o gwmpas trwy fwg baco tew
ar ei gymdeithion, ac yntau, wedi ei berswadio i smocio sigaret!
O bob gorchwyl, dyma un na lwyddodd ynddi. Cyn hir yr oedd
y sigaret hanner ffordd yn ei geg, ac yn diferu o wlybaniaeth
prentis o smociwr.
Ar hyd bywyd y Clwb. trefnwyd 1 gofio ac i draethu am
bawb o sylwedd ym myd llenyddiaeth a chân, o ddathliad dydd
geni Goronwy Owen hyd ganmlwyddiant geni Ceiriog.
Fel arwydd o gariad y pwyllgor a'r llywydd at Oronwy,
trefnwyd i dalu ymweliad a man ei eni yn y Dafarn Goch yn
Llanfair Mathafarneithaf, Môn. Ac vn y mis Gorffennaf godidog
hwnnw, dychmyger gweled ^wr o ddynion gwlatgar yn hercian
yn hamddenol trwy lonydd culion a Hnchlyd Môn mewn tangnef-
edd, gan lawenhau yn yr amgylchfyd prvdferth. Ac yn yr un
mis Gorffennaf, cafwyd cyfarfod yn Y Frenhines i groesawu ac
i longyfarch buddugwyr Eisteddfod Genedlaethol Llundain, sef
y Dr. Gwynn Johäs ar ennill v gadair, a'r Athro W. J. Gruffydd,
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.