Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Llyfr y Datguddiad*
ADEG y rhyfel byd cyntaf, fel llawer o weinidogion ifainc, fe'm
cyfareddwyd gan y llyfr rhyfedd hwn, a chafwyd cymorth nid
bychan i geisio deall ei genadwri yng ngweithiau y Canon R. H.
Charles a'r Athro F. C. Butkitt, a hawdd oedd gweled bod
esbonwyr wedi gwneuthur defnydd helaeth o'r gweithiau hyn.
A rhyfedd sôn ychvdíg o amser yn ôl a mi'n ymgyngbori â'r
Gwyddioniadur diweddaraf a gyhoeddwyd yn y wlad hon-llyfr
a olygwyd gan y Dr. Vergilius Ferm, gwelais yr ystyrir y Dr.
Charles o hyd yn ben awdurdod ar Lenyddiaeth Apocalyptaidd.
Y mae'n syn meddwl na chafwyd y wir allwedd i'r ysgrifeniad-
au hyn cyn y ganrif hon; ystyriai ein teidiau'r llyfr yn fath ar
"Almanac y Miloedd rhyw argrafflun o'r pethau i
ddyfod."
O'r braidd y mae angen dywedyd bod y Datguddmd yn llyfr
hynod anarferol, canys nid yw nac Efengyl nac Epistol na Llyfr
Hanes, er ý ceir elfennau o bob un o'r tn hyn ynddo. Cyn
belled ag a wnelo â'r Beibl, deil berthynas â llyfr Daniel ond
bod gwahaniaethau trawiadol rhyngddynt. Llyfr Datguddiad
am Grist ydyw hwn Llyfr Cristionogol ydyw felly. Crist ydyw
ei sylfaen a'i ganolbwynt. Ef yw'r rheswm amdano ac hebddo
Ef ni buasai na Llyfr y Datguddiad na Thestament Newydd
ychwaith, wrth gwrs.
Y mae'r Hyfr yn glo ac yn ben cymwys i'r Ysgrythur Lân. Pa
lyfr arall y gellid ei roddi'n olaf ? Pa lyfr arall a dery nodyn gobaith
ac optimistiaeth Cristionogol a buddugoliaethus gyda'r fath
glirder a sicrwydd ? Ac onid yn y llyfr hwn y cafodd rhai o
eneidiau mawr y byd eu hysbrydiaeth ? George Frederic
Handel a'i Worthy a'i Hallelujah Chorus," a Johannes
Brahms a'i Requiem anfarwol.
Saif y llvfr mewn gwrthgyferbyniad ysblennydd i lyfr cyntaf
y Beibl. Mewn ffordd ddramatig yn llyfr Genesis ceir darlun
prudd o fethiant difrifol: y mae dyn wedi ei fwrw allan o'r ardd
Darlun ydyw o ddechreuad trychinebus a siomedig.
Sylwedd o anerdhiad a baratowyd yn Saesneg ar gyfer Cyfarfod 9
Weinidegien yn New York
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.