Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Yn llyfr y Datguddiad, ceir y darlun mwyaf byw ac argraffol
o fuddugoliaeth. darlun mawrwych a gogoneddus. terfyn tyfiant
cosmig a dynol. Tra y portreada Genesis yn null chwedl bryd-
ferth (sy'n un o ffyrdd Duw i ddysgu dyn) darddiad y byd a
chychwyniad pechod ar y ddaear, yn y Datguddiad rhoddir inni
ddarlun o'r diwedd a'r oruchafiaeth sicr ar bechod yn y pen
draw ac adferiad ilywodraeth lwyr a hollol i'r Anfeidrol Dduw,
Creawdydd pob peth. Y mae'r Oen yng nghanol yr orseddfainc
wedi ei ladd-ydyw, eithr enillodd fuddugoliaeth ar holl
nerthoedd drygioni gan adfer dyn i'w wir wynfyd ym mharadwys
Duw.
Yn y llyfr hwn y mae angelyddiaeth a chythreulyddiaeth yn
bresennol mewn ffordd fywiog i'w rhyfeddu! Y mae galluoedd
y tywyllwch wedi eu dramaeíddio mewn ffurfiau simbolaidd.
Draig -eithben a deg corn ganddo yw Satan, a gwelir ef yn ei
amiygu ei hun ym mywyd gormeswyr ac yn rheoli ymerodraethau
demonaidd ar y ddaear.
Mewn gwirionedd. a bydd yn rhaid dod yn ôl at hyn eto,
delia'r Jlyfr â'r hen frwydr rhwng y drwg a'r da.
Awgrymwyd cyn hyn fod y math hwn ar feddwl, hynny yw.
yr ymdrech rhwng galluoedd goleuni a thywyllwch wedi tarddu
o ddeuoliaeth Bersiaidd,-yr hen frwydr (y deuddeg mil blyn-
yddoedd) rhwng Ahriman a'i luoedd demonaidd ac Ormuzd a'i
angylion. Ni bu'r ysgrifeniadau hyn erioed yn boblogaidd ym
mhlith meddylwyr Iddewaidd uniongred; yn wir, ymddengys bod
yr ysgrifenwyr Rabinaidd at ei gilydd wedi eu hanwybyddu'n
hollol. Ond yr oedd pethau'n dra gwahanol gyda Christionog-
ion: o'r cychwyn gwelodd y disgyblion cyntaf yn Iesu Grist y
Mab y dyn goruwchnaturiol y sonnir amdano yn llyfr Daniel
(sydd ag elfennau Persiaidd ynddo) v disgwylir iddo ddychwelyd
yn fuan ar gymylau'r nef!
Tua diwedd Efengyl Ioan dywed yr ysgrifennydd beth yw ei
bwrpas wrth ysgrifennu ei Efengyl, H Eithr y pethau hyna
ysgrifennwyd, fel y credoch chwi mai yr Iesu yw Crist, Mab
Duw; a chan gredu, y caffoch fywyd yn ei enw cf." (Ioan
xx, 31.)
Y mae gan awdur yr Apocalyps hwn vntau bwrpas Uawn
mov bendant, sef yw hwnnw ysbrydoli a chalonogi Cristionog-:
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.