Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
ARGRAFFIAD NEWYDD.
EMYNAU A'U HAWDURIAID.
Llyfr Emynau y ddwy Eglwys Fethodistaidd yng
Nghymru, 1927.
Gan y diweddar Barchedig JOHN THICKENS,
wedi ei ddiwygio gydag ychwanegiadau gan y
Parchedig GOMER M. ROBERTS, M.A.
260 tudalen Crown 8vo.
Pris: 12/6. Cludiad 9c.
CAERNARFON:
LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD.
A WYDDOCH CHWI?
BETH YW CRISTIONOGAETH?
Gan
Yr Athro GWILYM H. JONES, M.A., Abeiystwyth.
Dyma'r chweched gyfrol o'r Gyfres.
52 tudalen. Pris 3/ Trwy r Post 3/3.
CAERNARFON:
LLYFRFA'R METHODISTIAID CALFINAIDD.
COFIANT CENHADES.
Miss J. HELEN ROWLANDS, M.A., D.Litt.
(HELEN O FON).
Gan v Parch. G. WYNNE GRIFFITH. B.A.. B.D.
Un-ar-ddeg o ddarluniau.
Pris: 9/6 (Trwy'r Post 10/-).
Telerau arbennig i eglwysi am 4 copi neu ragor-8/6 y copi.
Mynnwch gael y Cofiant hwn i un o'r mwyaf llachar o'n
Cenhadon.
I'w cael o'r LLYFRFA, CAERNARFON, neu gan Lyfrwerthwyr.
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.