Skip navigation

Y Traethodydd

 - 

Cyf. CXVIII (XXXI) (506-509) 1963

Addysg ddwyieithog yng Nghymru. Book review.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Disgrifir yn yr ail atodiad y gwahanol fathau o brofion a ddefnyddir a
rhydd y trydydd enghreifftiau o'r "Graddfa Agweddiad" sy'n rhagflaenydd
anhepgor i'r profion-h.y., ceisio mesur yn ystadegol agwedd plant a'u rhieni
at ddysgu Cymraeg.
Mae'r gyfrol yn grynodeb teg o'r gwaith a wnaethpwyd hyd 1962 yn y
maes ac ni fedr nac athro na gweinyddwr ei anwybyddu. Mae llawer o'i
gwerth yng ngallu Mr. W. R. Jones i osod y problemau mewn golau clir gan
apelio am farn gytbwys yn He rhagfarn emosiynol ar broblemau nad ydynt
yn academig foel ond yn anadl einioes i ddyfodol y ddwy iaith sydd raid i'r
Cymry wrthynt. Rhaid sn am broblemau: nid oes un broblem ddwyieithog
ond cyfres o fan broblemau dyrys y bydd raid i'r dyfodol ddarganfod un ateb
ar l y llall iddynt. Cymwynas fawr Mr. Jones yw digarregu'r maes iddo ef
ac eraill fynd i mewn, i hau a chael gwell ffrwyth nag a gafwyd hyd yma.
Aberystwyth J. HENRY JONES
O;N.-Dylid cywiro gwall argraffu ar waelod tud. 107, dwy linell o'r
gwaelod: ar l "GrAn exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: ŵ

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.