Skip navigation

Y Traethodydd

 - 

Cyf. CXXIX (550-553) 1974

The self and immortality. Book review.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
mewn arddull eghu a thrwsiadus un a gymerodd dralleith ai hyd y blyn-
yddoedd i ysgrifennu yn goeth.
Coleg y Brifysgol, Aberystwyth. O. R. JONES.
O.N. — Hwyrach yr hoffai'r darllcnwyr wybod y bydd daiiithiau a thrafod-
aethau ar lyfr yr Athro Lewis yng Nghynhadledd Flynyddol Adran
Athroniaeth Urdd y Graddedigion ym mis Medi eleni, ac y bydd yr
awdur yno i egluro ac amddiöyn ei saíbwynt. Gellir cael y manylion
gan yr adolygydd.
Huw Llew WILLIAMS, Yr Emyn yn y Gwasanaeth Crefyddol (Llytrfa'r M.C.,
Caernarfon, 1973). 30c.
Bu eniw'r Parchedig Huw Llew Wiliiams yn adnabyddus ddigon yng
Nghymru fel bardd ers rhai blynyddoedd, a bellach wele lyfryn yn dwyn
ei enw sy'n mynegi rhai o'i syniadau fel cerddor yn ogystal ag fel gwr llên.
Cymeriadau digon prin yn ein gwlad erbyn heddiw yw'r dynion hynny
sy'n llwyddo i gyfuno diddordebau'r bardd a'r cerddor, ac at ei gilydd
pobl nad oes ganddynt nemor ddim i'w ddweud wrth emyn-dôn a chefndir
canu cynulleidfaol y genedl yw'r rhai hynny sy'n ymddiddori mewn emyn-
yddiaeth! Mae'n destun llawenydd felly, fod gennym ambell eithriad
prin fel y Parchedig Huw Llew Williams, sydd nid yn unig yr un mor
gyfarwydd â chymwynasau emynwyr a cherddorion y genedl, ond sydd
hefyd lawn mor gymwys i bwyso a mesur cynhyrchion y naill fel y llall yn
ôl safonau cyfoes.
Y Ddarlith Davies, a draddodwyd yng Nghymanfa Gyffredinol y Meth-
odistiaid Calfmaidd yn Rhuthun ym mis Mehefin 1972 yw cynnwys Yr Emyn
yn y Gwasanaeth Crefyddol. Fe wyr y oyfarwydd mai'r arfer yw traddodi
crynodeb yn unig o'r ddarlith ar y pryd, ac yna gyhoeddi cyfrol sylweddol
o ran ei niaint rywbryd yn ddiweddarach.
Yn groes i'r arferiad hwnnw, dewisodd Mr. Williams gyhoeddi'r hyn a
draddodwyd yn Rhuthun, gan ychwanegu chwe thudalen o Nodiadau' a
rhestr o "Rhai Erthyglau a Llyfrau ar y testun yr ymgynghorwyd â hwy.
Byddai'n hawdd beio'r awdur am beidio â mynd ati i baratoi clamp o gyfrol
ar destun mor ddiddorol, ond os camodd yn fras, teg yw dweud ei fod wedi
catmu'n ofalus, ac wedi gollwng arobell ysgyfamog y byddai o fudd a
mantais i'r sawl sy'n ymddiddori yng nghaniadaeth y cysegr ei hymlid.
Ar ôl olrhain yn gynnil a chryno yr arfer o ganu emynau yn yr eglwysi
Protestannaidd,-ac yng Nghymru yn fwyaf arbennig,—cyfeiria'r awdur at
nifer o arferion a datblygiadau gyda chanu mawl, gan egluro sut yr enillodd
yr emyn ei le yn yr addoliad cyhoeddus. Y mae'r cyfeiriadau at lu o
arloeswyr canu cynuHeidfaol y genedl, — John Ellis, Llanrwst; Dafydd Siencyn
Morgan, Llechryd; J. D. Jones, Rhuthun; Tanymarian, a'u tebyg,-yn sicr
o ysbrydoli'r sawl sydd â diddordeb ganddo yn y testun i chwilio am ragor
o hanes y rhai a wnaeth y gwaith o geisio gwella cam-drefn ac aHerwch
y canu oynulleidfaol fel prif nod eu bywyd. i
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.