Skip navigation

Y Traethodydd

 - 

Cyf. CXXXVII (582-585) 1982

Argyfwng ffydd D. Miall Edwards 1916-1923

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
cynnydd a wnaed yn y blynyddoedd ar ô11918, nid gwella bywyd yn ei allanolion
a drôi'r byd yn Deyrnas Dduw. Yr oedd yn rhaid edrych y tu mewn o hyd.
Cyrraedd y cytbwysedd hwn a'i gadw yn wyneb siom ac annealltwriaeth oedd
camp Miall Edwards. Golygodd gau'r gagendor rhwng moeseg a gwleidydd-
iaeth mewn cyfnod pryd yr amheuid a allai dynion ddatrys problemau mwyaf
sylfaenol cyd-fyw. Golygodd gynllunio gwell a glanach byd i fod yn deilwng o'i
alw'n Deyrnas Crist. Nid cyd-ddigwyddiad oedd i Edwards fentro cyfieithu
emyn Blake i'r Gymraeg yn yr un flwyddyn ag yr ymgymerodd â golygyddiaeth
yr Efrydydd:
Bangor
NODIADAU
1 'Diwinyddiaeth T. Gwynn Jones', Y Brenin Alltud (Llandybie, 1974), t. 73.
2 Hanes Annibynwyr Cymru (Dinbych, 1966), t. 294.
3 YDysgedydd, Mawrth 1916.
4 ibid.
5 YDysgedydd, Ebrill 1916.
6 Y Dysgedydd, Ionawr 1916.
7 ibid.
8 YDysgedydd, Awst 1917.
9 Y Beìrniad, Gwanwyn 1916.
10 YDysgedydd, Mawrth 1916.
11 Crist a Gwareiddiad (Dolgellau, 1921), t. 22.
12 ibid t. 24.
13 Yr Efrydydd, Mawrth 1921.
14 D. Miall Edwards a M. E. Davies, Cyflwr Crefyddyng Nghymru (Wrecsam, 1924), t. 5.
15 YrEfrydydd, loc. cit.
16 YrEfrydydd, Ionawr 1922.
17 Crist a Gwareiddiad, t. 54.
18 ibidt. 56.
Ni chwsg fy nghleddyf yn fy llaw,
Ni ddianc f'enaid rhag y gad,
Nes codi mur lerwsalem
Ar feysydd gwyrddlas Cymru fad.
T. ROBIN CHAPMAN
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.