Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Ffenomenoleg Crefydd
NEWYDD-DDYFODIAD ar y llwyfan academaidd yw Astudiaethau Crefydd,
ac mewn gonestrwydd rhaid cyfaddef ein bod o hyd yn chwilio am y canllawiau
priodol a'r safonau astudio cywir, sydd wrth gwrs yn ei wneud yn bwnc cyffrous
a byw. Daeth un peth yn amlwg iawn yn ystod y chwarter canrif diwethaf o
ymchwil yn y maes. Pwnc aml-ochrog yw hwn, yn galw am sawl ffordd o fynd
ati, ac erbyn hyn 'rydym yn ddigon cyfarwydd â'r dulliau hanesyddol,
anthropolegol, cymdeithasegol, seicolegol a chymharol. Yn yr ysgrif hon carwn
ganolbwyntio ar y dull diweddaraf ac, o bosibl, y pwysicaf o'r dulliau i gyd.
Dyma'r dull ffenomenolegol, ac er mwyn eglurdeb a hwylustod rhannaf yr ysgrif
yn dair rhan, Rhan 1 yn ymwneud â'r cefndir athronyddol, Rhan II â rhai o
egwyddorion sylfaenol Ffenomenoleg Crefydd a Rhan III yn cymhwyso'r
egwyddorion at rai o'r Crefyddau.
I
Beth yw Ffenomenoleg? Daw'r gair o wreiddyn Groeg sydd mewn amrywiol
ffurfiau yn golygu 'gweld', 'ymddangos"goleuni', etc., a defnyddir y gair am fath
arbennig o athroniaeth a luniwyd gan yr Almaenwr, Edmund Husserl, 1859-
1938. Dull o fynd ati ydyw yn hytrach nag athrawiaeth a gellir ei gymhwyso at
sawl maes astudiaeth, megis gwyddoniaeth, iaith, moeseg, crefydd. Dwy
athroniaeth a lediai'r ffordd yn nydd Husserl, delfrydiaeth ac empeiryddiaeth, ac
ymddangosodd y ddwy iddo fel athroniaeth ar goll yn y byd. Er mwyn sefydlu
gwybodaeth ar sail ddisigl daliai Husserl y byddai'n rhaid torri'n rhydd o'r
cyffion hyn a dychwelyd at yr un peth y gellir bod yn berffaith siwr ohono. Mae
hyn yn peri i ddyn feddwl am Descartes gan ei fod yntau wedi ceisio ceibio
ymaith bob rhagdybiaeth nes dyfod at yr un casgliad y gallai fod yn sicr ohono,
cogito, ergo sum (Meddyliaf, felly yr wyf). Cywiryw'rgymhariaeth. Benthycodd
Husserl gan Descartes y dull o amheuaeth radical a theitl un o'i weithiau mawr
diwethaf oedd, Myfyrdodau Cartesaidd.
Ond credai Husserl nad oedd amheuaeth Descartes yn ddigon radical: nid oes
ond un sicrwydd; cogito. Ymwybyddiaeth, heb unrhyw gasgliadau pellach, yw'r
unig ffaith y gall ymwybyddiaeth fod yn berffaith sicr ohoni. Ni wedir fod
ymwybyddiaeth yn cynnwys ymddangosiadau, ond honnir nad oes lle i
ragdybiaethau apriori ynglŷn â natur yr ymddangosiadau hyn, nac am y rialiti
sydd y tu cefn iddynt nac ychwaith am yr achosion a barodd iddynt fod. Ymaith
â phob rhagdybiaeth ac yn ôl at yr unig sicrwydd, cogito, ymwybyddiaeth; dyna
oedd rhaglen Husserl. Heb ymwybyddiaeth, ni fyddem yn gwybod dim, ac felly y
dull cywir, ffenomenolegol yw gosod popeth arall o fewn cromfachau, pob
rhagdybiaeth, pob dehongliad er mwyn unigoleiddio'r unig sicrwydd. Rhaid
deall ymwybyddiaeth yn gyntaf er mwyn deall y canlyniadau mewn celfyddyd
neu wyddoniaeth neu grefydd, a defnyddiodd Husserl y gair Groeg epoche am yr
ataliad hwn (bracketing out).
Egwyddor bwysig arall yng ngwaith Husserl yw'bwriadaeth'(intentionality) a
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.