Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Oedd, Rŵan:
roedd yma fecanwaith yn dadfeilio, pecynnau llefrith ar bydru;
hen gytiau'n rhydu'n dipiau. hen gyrtens rhacsiog, pinc,
Ond mi roedd Natur yn orchudd dros fatras damp;
yn drech na'r cwbwl. ffrâm beic a thanc petrol;
Fel yna yr oedd hi o'r blaen: paced offer-atal-cenhedlu, gwag.
telyneg eglur o olygfa Y cwbwl yn siabi, rhyddieithol.
gynhyrchiol werdd, Ac yn gefndir metel
a'r gwylanod gwaraidd cwt mawr, digwilydd o newydd
yn heidio draw gyda'r nos yn trwmpedu
I'w pherffeithio. awdurdod a goruchafiaeth
ei baent gwyrdd, gwantan.
O'R BLAEN
Does bosib
mai fel hyn y bu hi
o'r blaen.
Ond o leiaf, fan draw,
mae'r creigiau'n anadlu,
yn rhydd uwch y dwr
fel ffantasi o ferch
yn gorweddian ar ei hochor
a'r gwymon yn ei mân ddilladu.
A phellach draw fyth
Mae 'na elyrch.
Dau ohonynt.
A balchder ifori eu gyddfau
yn eu dyrchafu uwchlaw
'nialwch y fan acw:
y fan acw na fynnwn
mo'i derbyn na'i diodde.
Naci — wir yr:
nid fel yna yr oedd hi o'r blaen,
o'r blaen
pan ddihengais yno am gysur
ar adain cyffur y cof.
GERWYN WILLIAMS
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.