Skip navigation

Y Traethodydd

 - 

Cyf. CXLII (602-605) 1987

Lewis Edwards, oes Victoria, a'r byd clasurol

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
arbennig Richard Jenkyns, The Victorians and Ancient Greece (1980) a Frank M.
Turner, The Greek Heritage in Victorian Britain (1981).
2 Edward Gibbon, Memoirs of My Life, gol. Georges A. Bonnard (1966), t.77.
3 Trebor Lloyd Evans, Lewis Edwards, Ei Fywyd a'i Waith (1967), tt.264-5.
4 'Dylanwad Dr. Lewis Edwards ar Feddwl Cymru', Ymyly Ddalen (1957), tt. 190-207.
5 Dyfynnir gan John Gwilym Jones yn Dyfnallt Morgan (gol.), Gwyr Llên y Ddeunawfed
Ganrif (1966), t.122. Ofnaf imi fethu olrhain tarddle'r dyfyniad yng ngwaith Ieuan.
6 On first looking into Chapman's Homer, llinellau 5-10.
7 Matthew Arnold and Celtic Literature: A Retrospect, 1865-1965 (1965), t.2.
8 'On Translating Homer', Matthew Arnold: On the Classical Tradition gol. R. H. Super
(1960), t.97.
9 Studies on Homer III, tt.580-1. Ar Gladstone a Homer, gweler Hugh Lloyd-Jones,
Blood for the Ghosts: Classical Influences in the Nineteenth and Twentieth Centuries
(1982), tt. 110-125, astudiaeth yr wyf yn dra dyledus iddi.
10 Rhagair i Iliad Homer: Cyfieithiadau gan R. Morris Lewis (1928), t.viii.
11 Op. cit., t.29.
12 Thomas Charles Edwards, Bywyd a Llythyrau y Parch. Lewis Edwards, D.D. (1901), t.
193.
13 Ibid., t.486.
14 'Lewis Edwards, Edward Anwyl, a'r Gyfundrefn Addysg' (Y Faner, 26 Chwefror
1949), Meistri a'u Crefft (1981), tt.97-101.
15 Y Traethodydd, Y Drydedd Gyfres, xiv (1945), t.ll.
16 Thomas Francis Roberts, 1860-1919: A Centenary Lecture (1961), tt.47-48.
17 Dyfynnir gan Trebor Lloyd Evans, op.cit., t.118.
18 Gw. nodyn 14 uchod.
19 'I Gofio yr Athro Emeritws E. D. T. Jenkins', Y Coed (1969), t.18.
20 Gw. Geoffrey Thomas yn E. Wyn James (gol.), Cwmwl o Dystion (1977), tt.114-129; R.
M. Jones, Llên Cymru a Chrefydd (1977), tt.482-484.
Coleg y Brifysgol, Caerdydd
CERI DAVIES
Y TRAETHODYDD
CYLCHGRAWN CHWARTEROL
Os ydych o blaid y Gymraeg fel iaith ysgolion, yr ydych o'i phlaid fel iaith addysg;
Os ydych o'i phlaid fel iaith capel, yr ydych o'i phlaid fel iaith diwinyddiaeth;
Os ydych o'i phlaid fel iaith ffurflen a llên, yr ydych o'i phlaid fel iaith diwylliant.
Ac yr ydych o blaid cadw'r Traethodydd, yr unig gylchgrawn
sy'n darparu ar gyfer diwylliant cyffredinol y Cymro Cymraeg.
Bargen am 1 y rhifyn + cost cludiad.
Bargen fwy — tanysgrifiad blwyddyn ymlaen Haw:
f4 (gan gynnwys cludiad)
oddi wrth
Y Cyfarwyddwr, Gwasg Pantycelyn, Heol Ddewi, Caernarfon
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.