Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
emynydd, ac y mae cryn dipyn i'w ddweud o blaid hynny. O'm rhan fy
hun, buaswn wedi hoffi gweld mwy o emynau Dyfed yn yr Atodiad, canys
er bod emynau rhai fel Elfed yn swynol, yr oedd emynau Dyfed yn
gyhyrog, ac y mae casgliad Ap Nathan, tad Beti Rhys, yn llyfr cyfoethog
iawn.
Carwn cyn terfynu ychwanegu teitl un llyfr o gyfieithiadau gan Dyfed
sy'n ychwanegiad at lyfryddiaeth y cofiant, sef, Y Tlws Cerddorol: sef y
"Christian Choir" IraD. Sankey ajames Granahan, Briton Ferry, d.d.
Sylwais ar un llithriad bach ar dudalen 94: 'Ymadawiad Arthur' oedd
awdl 1902, nid 'Gwlad y Bryniau'.
Diolch i'r awdur am ei llafur cariad yn cyhoeddi cofiant i'w hen ewythr.
Fe'm harweiniodd i yn ôl i ddarllen ei weithiau ac i gyflawni addewid a
wnethum dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl i'r Parch. Gwilym Williams
y buaswn innau'n dweud gair o blaid Dyfed rywbryd.
DERWYN JONES
Y TRAETHODYDD
CYLCHGRAWN CHWARTEROL
Os ydych o blaid y Gymraeg fel iaith ysgolion, yr ydych o'i phlaid fel iaith addysg;
Os ydych o'i phlaid fel iaith capel, yr ydych o'i phlaid fel iaith diwinyddiaeth;
Os ydych o'i phlaid fel iaith ffurflen a llên, yr ydych o'i phlaid fel iaith diwylliant.
Ac yr ydych o blaid cadw'r Traethodydd, yr unig gylchgrawn
sy'n darparu ar gyfer diwylliant cyffredinol y Cymro Cymraeg.
Bargen am f 1 yrhifyn + cost cludiad.
Bargen fwy tanysgrifiad blwyddyn ymlaen llaw:
f4 (gan gynnwys cludiad)
oddi wrth
Y Cyfarwyddwr, Gwasg Pantycelyn, Heol Ddewi, Caernarfon
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.