Skip navigation

Y Traethodydd

 - 

Cyf. CXLIII (606-609) 1988

Atgof am hen athro (Dafydd Morris Jones)

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Sleifio i mewn i'r ddarlithfa
yn ddosbarth o un
dan bwysau'r 'flwyddyn olaf
a'i gael yr athro hyfwyn
yn syllu, syllu, syllu tua Bae Ceredigion,
y gorwel
a'r entrych glas
â'i lygaid yn fân gan fyfyrdod.
Minnau,
rhag ei darfu
yn ymwthio i ddesg
mor llonydd â delw.
Efallai, meddwn,
ei fod yn yr afael ag un o broblemau anesgor Athroniaeth
neu'n disgwyl gwawr ar un o bynciau caddugol Diwinyddiaeth?:
Y Logos,
'Mysterium Tremendum' Otto,
Y Ddwy-Natur,
Pechod
neu Ryddid Ewyllys.
Toc, o'm canfod,
troi ei wyneb heulog tuag ataf:
'Fachgen, meddwl o'n i
be' sy ar droed yn Llanddoged heddiw?
Plannu tatws, 'debyg'.
Er addysg brifysgol
a'i alw i gadair coleg
a blynyddoedd o gynnull i ydlan ei ysgolheictod
a Darlith Davies ac esboniad i'w glod
nid ymwadodd â'i wreiddiau:
Gwladwr efô i'r diwedd, acen.
gwladwr o wr bonheddig
a'i enw'n olud yn y cof.
ATGOF AM HEN ATHRO
(Dafydd Morris Jones, Aberystwyth)
ei fore cyffredin,
ei Gymreigrwydd,
ei naturioldeb,
ei fonedd
John Edward Williams
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.