Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
BEDDAU
Piau'r beddau, gryno lu,
dan gen yn Aberhonddu?
Cynheiliaid dysg oes a fu.
Dewi Môn dan yr oerwlith
ond daw, er beddfaen, i'n plith
â'i gân i ddiwel bendith.
Tomos y tad brifathro.
Gwae ni roi'i fonedd i'r gro:
braff Hebrëwr; ganwr solo.
Miall o gyrraedd absen,
a'i antur yntau ar ben
dan dawel gysgod ywen.
John yr hirhoedlog fan draw.
I Hanes y mae'n ddifraw;
rhodd o lyfr ni cheir o'i law.
Joseff, addysgwr gwelog.
Ni ddaw er neb dros ael clog
â'i nawdd i blant Brycheiniog.
Caewyd athrofa hyglod
ac yn y twr gwynt y rhod
sy'n ubain ei Ichabod.
JOHN EDWARD WILLIAMS
RHAI TROSIADAU O GANU T. S. ELIOT
Mae hi'n anodd i'r rhai na wybu erledigaeth
Ac na welodd Gristion erioed
Gredu'r holl straeon am erlid Cristnogion.
Mae hi'n anodd i'r rhai sy'n byw gerllaw Banc
Amau sicrwydd a gwerth eu harian.
Ac nid hawdd i gymdogion Gorsaf Heddlu
Yw credu ym muddugoliaeth anwariaid.
A dybiwch-chi fod y Ffydd wedi goresgyn y Byd
Ac nad oes rhaid mwyach wrth geidwaid ar lewod?
A raid dweud wrthych y dichon a fu fod eto?
A dweud nad yw'r tipyn llwyddiant a gawsoch
Wrth lunio cymdeithas waraidd, boleit,
Yn debyg o oroesi'r Ffydd a roes iddi ystyr?
Wýr1 glanhewch eich dannedd wrth fynd i gysgu a chodi,
Ferched! llathrwch eich ewinedd:
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.