Skip navigation

Y Traethodydd

 - 

Cyf. CXLIX (630-633) 1994

Cwm Tawe. Book review.

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Bangor A phawb yn cael galwad,
ond Tywi a fi!' I mi yr oedd yn
bwysig am ei fod yn wr i Moelona,
ond mae'n debyg iddo wneud
diwrnod da iawn o waith i warchod
y Gymraeg yn ei ardal yn ogystal 
thrwy'r 'Darian'. Gyda llaw, T.
Valentine Evans oedd enw tad y
Prifathro Emrys Evans, nid
'Vincent' (t.241).
O safbwynt beirniad llenyddol y
mae Robert Rhys yn pwyso a mesur
J. J. Williams, yn 'Cn y Fwy-
alchen'. Bu J.J. yn weinidog yn
Nhreforys am chwarter canrif a
mwy, 0 1915 i 1944. Tybiaf iddo
yntau, fel Tywi, helpu i atal y llif
Saesneg, ond canolbwyntir yma ar
ei yrfa lenyddol, a'i weld yn
'addewid nas cyflawnwyd', am iddo
lynu wrth 'yr awen lednais' a
diwinyddiaeth ryddfrydol. Nid gwr
o flaen ei oes ydoedd, mae'n amlwg,
yn hytrach un a adlewyrchai ei oes ei
hun. I hanesydd, wrth gwrs, mae
ffigur felly yn gallu cynnig tystiol-
aeth o bwys.
Yr oedd Gwenallt, testun pennod
olaf y llyfr, gan Peredur Lynch,
wedi ei eni genhedlaeth ar l J.J.
Cafodd addysg Prifysgol ac felly yr
oedd yn fwy agored i ddylanwadau
llenyddol o Loegr a Ffrainc, na'r J. J.
canol oed 'i gefndir cwbl Gymreig,
a oedd ymhlith y tri beirniad a
ddyfarnodd awdl Gwenallt, 'Y
Sant', yr orau yn Eisteddfod Treorci,
1928, ond a ataliodd y wobr
oherwydd 'afledneisrwydd'. Ceir
yma ymdriniaeth fanwl a hwyl-
iog An exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: —

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for all purposes while respecting the moral rights of the creators.