Skip navigation
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
LLAWENHEWCH
Llawenhewch gyda mi!
Dyna oedd gwahoddiad bugail i'w gyfeillion a'i gymdogion.
Beth sy'n bod? meddent hwy.
Cefais hyd i'r ddafad fach ymwahanodd, aeth ar goll. J
Do, fe'i cefais, ar ôl chwilio! Llawenhewch gyda mi!
Llawenhewch gyda mi!
Dyna oedd gwahoddiad cynnes roddodd gwraig i'w
chyfeillesau.
Beth sy'n bod? meddent hwy.
Cefais hyd i'm trysor annwyl, darn mor werthfawr o'm
treftadaeth.
Do, fe'i cefais, ar ôl chwilio! Llawenhewch gyda mi!
Llawenha gyda mi!
Dyna oedd gwahoddiad taer tad i'w fab, i rannu'r gwledda.
Beth sy'n bod? meddai yntau.
Beth yw'r dawnsio a'r gerddoriaeth sy'n merwino fy
nghlustiau?
Ni wnaf dderbyn dy wahoddiad.
Ai fel hyn dangosi gariad ataf fi a fu mor ffyddlon;
dilyn pob un o'th orchmynion dros yr holl flynyddoedd
meithion
heb un wledd gyda'm cyfeillion?
Ond, fy mhlentyn, meddai'r tad,
Daeth dy frawd a fu ar goll daeth yn fyw!
Rhaid yw llawenhau a gwledda!
Tyrd i mewn, fy mhlentyn annwyl a fu'n ffyddlon ac yn
gyson.
Da thi, paid â cholli'r cyfle o roi croeso i'th frawd i'enga'.
Rhoddais iddo wisgoedd teilwng,
rhoddais iddo fodrwy brydferth,
rhoddais iddo 'sgidiau cryfion
i'w ailgodi i'w le parchus, i'w aildderbyn ef i'r teulu.
Ni wnaf dderbyn dy wahoddiad.
Nid yw'r un a fu'n traflyncu dy holl eiddo ar buteiniaid yn
teilyngu'r enw 'brawd'!
Dewis rhyngddo fe a fi!
Llawenhewch gyda mi!
Dyna oedd gwahoddiad Iesu:
Dewch, ysgrifenyddion parchus a chwi'r Ffariseaid
ffyddlon!
Llawenhewch a pheidiwch grwgnach!
Beth sy'n bod?
Daeth cyfeillion a chymdogion i gydwledda â'r hen fugail;
Daeth cyfeillion a chymdogion i gydlawenhau â'r wraig.
Pam na ddewch chwi, hefyd felly, i gydlawenhau â mi?
Onid ydyw casglwyr trethi,
Onid ydyw pechaduriaid
a droes ataf yn eu hangen
yn fwy gwerthfawr na hen ddafad, yn fwy pwysig na darn
arian?
Gwyliwn rhag i'n rhagrith ynfyd,
Gwyliwn rhag i'n gor-barchusrwydd,
Gwyliwn rhag i'n hunanoldeb,
Gwyliwn rhag i'n diffyg cariad
Gau pob drws i'w wynfyd Ef!
(yn sgîl pregeth gweinidog Ebeneser, Rhos bore Sul, 24.2.85, yn
seiliedig ar Luc 15)
Gwyneth Evans
CYNEFIN
Cefni,
Colli,
Hiraethu,
Dychwelyd,
Heb nef.
Erglyw, Dduw.
Dwg fi adre', Fugail mawr.
Deffro,
Llonna'th galon.
Ef a geidw mynediad a dyfodiad.
cyNEFin.
Conrad Evans
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.