Skip navigation

Cristion

 - 

17 Gorff./Awst 1986

Cynhadledd Genedlaethol Cyngor yr Eglwysi Rhyddion 1986

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
CYNHADLEDD GENEDLAETHOL
CYNGOR YR EGLWYSI RHYDDION
Cynhaliwyd y 90fed Gynhadledd Cyngor Cenedlaethol Yr
Eglwysi Rhyddion ar Fawrth 18 hyd Fawrth 20, yn
Llanelli.
Ar l yr addoliad dechreuol, cyfeiriodd y Llywydd at y
golled anfesurol a gafodd y Cyngor yn ddiweddar trwy far-
wolaeth ddisyfyd yr Ysgrifennydd Cyffredinol y Parch-
edig Richard J. Hamper, Y.H., M.A Yna cyflwynodd Mrs.
Dorothy Alexander, B.A, lywyddiaeth Adran y Merched o'r
Cyngor i'w holynydd Mrs. Elizabeth Proudlock. Diacones
gyda'r Bedyddwyr, o Saltash, Cernyw, yn wreiddiol yw Mrs.
Proudlock, ond yn byw yn awr yn Plymouth, ac fel Ysgrif-
ennydd Adran y Merched yn y cylch hwnnw, cyflawnodd
waith mawr gyda'r chwiorydd a'r ieuenctid ar hyd y blynydd-
oedd. Cyflwynodd anerchiad effeithiol iawn ar thema'r
Gynhadledd. Wedi canu emyn, cyflwynodd y Dr. R. Tudur
Jones lywyddiaeth y Cyngor i'w olynydd yntau y Dr.
Donald English. Ef, fel y gwyddys, yw Ysgrifennydd Cyffred-
inol Adran Y Genhadaeth Gartref, Yr Eglwys Fethodistaidd
yn Westminster. Mae'n awdur, yn bregethwr ac yn drefnydd
galluog iawn, a bu'n Llywydd Y Gynhadledd Fethodistaidd
bedair blynedd yn l. Cymerodd yn destun Salm 84, Cytgan y
Pererinion, ac wedi cyffwrdd phererinion mawr yr Hen
Destament a'r Newydd, a chyfeirio at rai o bererinion mawr
yr Eglwys dros y canrifoedd, yn enwedig rhai o arweinwyr
mawr yr Eglwysi Rhyddion a'u cyfraniad arbennig hwy i
waith y Deyrnas, rhoddodd bwyslais ar neges a chenhadaeth
yr Eglwysi Rhyddion ym Mhrydain ac yn y byd sydd
ohoni heddiw.
Wedi'r addoliad a'r cyhoeddiadau bore ddydd Mercher,
traddodwyd darlith gan y Parch. J. Munsey Turner, M.A.,
Arolygwr Cylchdaith Halifax a chyn-Athro yng Ngholeg
Diwinyddol yr Eglwysi Anglicanaidd a Methodistaidd,
Queen's, Selly Oak, Birmingham. Rhoes fras olwg ar
ddechreuadau Anghydffurfiaeth a'r chwyldro gwleidyddol
yn yr ail ganrif ar bymtheg cyn symud at y Diwygiad
Methodistaidd a'r diwygiadau cymdeithasol a ddaeth yn ei
sgl yn y ddeunawfed ganrif. Yna symud i adwaith oes Vic-
toria ac ymlaen at y cyfnod eciwmenaidd diweddar hwn a'r
rhagolygon i'r dyfodol. Hanesydd wrth reddf ac un yn gallu
'i hiwmor a'i frwdfrydedd gynnal diddordeb ei gynulleidfa
i'r diwedd. Yn y gweddill o'r amser cyn cinio cyflwynwyd
penderfyniad cyntaf, a hwyrach, pwysicafy Gynhadledd, yn
delio phwnc llosg apartheid yn Ne Affrica. Yn l y pender-
fyniad, addunedai Cynhadledd Cyngor Cenedlaethol Yr
Eglwysi Rhyddion yn Llanelli ar Fawrth 19 i weddio ac i
weithio dros newid sylfaenol yn Ne Affrica An exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: —

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.