Skip navigation

Cristion

 - 

19 Tach./Rhag. 1986

Nodion Golygyddol

Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page
Ml MLYlOTSOTIn
Dathlu
Bu'r flwyddyn 1986 yn gyfoethog mewn
dathliadau. Bu dathlu naw canmlwyddiant
ymddangosiad Llyfr Dydd y Farn (Domes-
day Book), gyda'i archwiliad manwl o
ddeiliaid teyrnas Gwilym Orchfygwr a'u
heiddo ym 1086. droi i'r maes Cristnogol,
neu o faes eiddo tymhorol at gyfoeth yr
Ysbryd, roedd hi'n ganmlwyddiant geni
Karl Barth, yn Berne yn y Swisdir, ac yn dri
chanmlwyddiant geni William Law, awdur
'A Serious Call to a Devout and Holy Life', yn
Kings Cliffe yn Swydd Northampton.
Gwelodd 1986 hefyd ddathlu pedwar can
mlwyddiant a hanner ymddangosiad un o
glasuron mawr y byd Cristnogol sef 'Bann-
au'r Grefydd Gristnogol', John Calfin. Cyf-
rannodd y Dr. John Gwynfor Jones erthygl
werthfawr ar yr 'lnstitutes' i'r rhifyn hwn o
CRISTION a chyflwynodd yr Athro E.
Stanley John lith eglur ar nodweddion John
Calfin fel esboniwr Beiblaidd i ddathlu'r
achlysur.
Mae un dathliad arall y dylid cyfeirio ato a
hynny ydyw dathlu 1,600 mlwyddiant
troedigaeth Awstin Sant ar ddiwrnod o fis
Awst yn ninas Milan yn yr Eidal. Cyfeiriwyd
at y droedigaeth honno mewn gardd ym
Milan fel un o ddigwyddiadau mawr
creadigol hanes, ac yn wir yn Awstin fe
gafodd yr Eglwys Gristnogol feddyliwr
eithriadol o braff a ddylanwadodd, nid yn
unig ar ddiwinyddiaeth yr Eglwys, ond a
fu'n ddylanwad creiddiol ar feddylfryd
Ewrob yn ystod canrifoedd yr Oesoedd
Canol a'r tu hwnt i hynny. Ochr yn ochr 'i
bwyslais Beiblaidd ar Ragarfaeth a'i
ysgrifennu grymus ar bwnc y Drindod
mae'n rhaid sn am y dylanwad Platonaidd
ar ei feddwl effro. Dylanwad a'i arweiniodd
ef dynnu'r gwahaniaeth rhwng datguddiad
cyffredinol a datguddiad arbennig,
pwyslais a gafodd ddylanwad trwm ar
athroniaeth Ewropeaidd hyd at fynegiant
grymus Tomos o Acwino o'r pwyslais Aris-
totelaidd yn y drydedd ganrif ar ddeg, a
phwyslais, yn wir, a ddylanwadodd ar
ddiwinyddion mor agos at ein dyddiau ni 
John Baillie a Richard Niebuhr.
Ond efallai mai prif ddylanwad Awstin ar
feddwl Ewrob oedd y modd y bu iddo, yn ei
ddwy gyfrol ar hugain sy'n dwyn y teitl
Dinas Duw, osod seiliau diogel hanesydd-
iaeth y Gorllewin. Gyda'i bwyslais cadarn ar
farn Duw fel barn sy'n gweithredu mewn
hanes, ac yn cywain o fethiant y gwareidd-
iad dynol sy'n nodweddu Dinas y Byd y
gymdeithas ddwyfol sy'n hanfod Dinas
Duw, rhoddodd Awstin daw ar y tuedd-
iadau hynny mewn hanesyddiaeth
Roegaidd (a fenthyciwyd o'r India a'r
dwyrain pell) a bwysleisiai natur gylchynol
hanes, a pharodd i bobl feddwl am hanes fel
llinell syth yn berchen ar ddiben a phwrpas.
Mewn gair Awstin Sant yw tad hanesydd-
iaeth y Gorllewin. Dyna paham y mae ystyr
hanesyddol arbennig mewn dathlu hanes ei
droedigaeth wedi'r holl ganrifoedd.
Yr Ymgnawdoliad
Mae'n rhaid i mi gyfaddef mod i'n eithriadol
An exception has occured

An exception has occured

The exception occured in: uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText

Please quote the following error when contacting support:

java.io.CharConversionException

Message: Not an ISO 8859-1 character: о

Stack Trace:

 • javax.servlet.ServletOutputStream.print(ServletOutputStream.java:89)
 • javax.servlet.ServletOutputStream.println(ServletOutputStream.java:242)
 • uk.org.llgc.fedora.disseminator.text.GetRedactedText.doGet(GetRedactedText.java:105)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
 • javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
 • org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
 • org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
 • org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
 • org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:128)
 • org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
 • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:567)
 • org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
 • org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:293)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:849)
 • org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:583)
 • org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:454)
 • java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Previous page Rotate Left Rotate Right Next page Original Image Large Image Zoom View text PDF
Jump to page

This text was generated automatically from the scanned page and has not been checked. Typical character accuracy is in excess of 99%, but this leaves one error per 100 characters.

The National Library of Wales has created and published this digital version of the journal under a licence granted by the publisher. The material it contains may be used for non-commercial purposes only while respecting the moral rights of the creators.